BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Erfgoedgemeenschap Doel

 • Website Doelland
  Een visie over de toekomst van Doel
  KULeuven / Faculteit Architectuur Sint-Lucas Gent
 • Laat ons een boom
  Geen nodeloze kap van honderden bomen
  Persmededeling EGD&P, 5 oktober 2015
 • Studie wijst op uniek karakter stratenpatroon Doel
  Archeonet Vlaanderen
  Uit een onderzoek van het Centrum voor Stadsgeschiedenis (Universiteit Antwerpen) blijkt dat het rastervormige stratenpatroon van Doel dateert uit het begin van de 17de eeuw (ca. 1614). Het stratenpatroon bleef doorheen de tijden zo goed als ongewijzigd. De enige verandering was een opmerkelijke verdichting van de bebouwing in de 19de eeuw. Dat een rastervormig stratenpatroon uit de vroege 17de eeuw quasi ongewijzigd tot op vandaag bewaard bleef, is uniek voor Vlaanderen.
 • De Hub Doel-Lillo
  Erfgoedgemeenschap Doel becijfert economische meerwaarde van behoud van Doel
  Een alternatief voor Doel
  Toekomstplan dat de zachte waarden (erfgoed, horeca, natuur, stilte, toerisme) verbindt met de harde waarden van de haven en de industrie, en economische meerwaarde creëert.

► Erfgoedgemeenschap Doel: Johan De Vriendt, tel. 0032-479-99 06 71, erfgoedgemeenschap-doel@hotmail.com.