BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 26 augustus 2019

VLM wil beslagname bij woordvoerder Doel 2020

Ondanks compromis rond Antwerpse Havenuitbreiding, Vlaamse Landmaatschappij (VLM) geeft opdracht beslag te leggen op auto van woordvoerder Doel 2020.

Vorige week heeft de Vlaamse Landmaatschappij aan de gerechtsdeurwaarder opdracht gegeven beslag te leggen op "de respectievelijke wagens" van Jan Creve, woordvoerder van Doel 2020. De zaak gaat intussen terug tot 2010 en betreft één van de vele procedureslagen die plaatsvonden in de marge van het conflict rond de Antwerpse Havenuitbreiding. Intussen zitten de Vlaamse overheid en Doel 2020 al drie jaar met elkaar aan tafel in een (moeizame) poging de situatie in Doel en de polder enigszins te normaliseren.


In het kader van de plannen voor het Saeftinghedok (goedgekeurd in 2007 – van de baan sinds 2016) kwamen de huizen en boerderijen die waren ingekocht door de Vlaamse overheid in handen van de MLSO en de VLM. Die twee administraties voerden gedurende meer dan 10 jaar een doorgedreven politiek van afbraak en uitzetting. Daarbij kwam het herhaaldelijk tot heftige confrontaties en werden jarenlange procedures gevoerd.

In 2010 kregen de bewoners van het historisch gehucht in natuurgebied de Putten in Kieldrecht opdracht om hun huizen te verlaten. Dat gold ook voor de historische hoeve waar Jan Creve woont. Maar de VLM verloor keer op keer de procedure. Na de vernietiging van de plannen van het Saeftinghedok in 2016 kwamen de Vlaamse Overheid en Doel 2020 overeen dat er geen nodeloze uitzettingen van bewoners meer zouden plaatsvinden. De situatie zou genormaliseerd worden en alle bewoners zouden opnieuw een contract krijgen. Het was een van de voorwaarden die Doel 2020 stelde om deel te nemen aan de procedure Complex Project (waarvan het openbaar onderzoek recentelijk werd afgerond). Doel 2020 heeft zich steeds aan zijn afspraken gehouden. Voor (een deel van) de Vlaamse overheid blijkt dat duidelijk veel minder het geval.

De MLSO verzaakte afgelopen jaren aan verdere procedures en/of uitvoeringen van vonnis tegenover bewoners. Maar de VLM zette zijn procedures tegen de bewoners van twee historische hoeves in de Oud Arenberg verder. Daarbij de hoeve waar Creve met zijn gezin woont. Nochtans waren op dat moment alle plannen voor toekomstige havenprojecten definitief van tafel. Door de VLM werd het afgedaan als een "noodzakelijke juridische formaliteit". Eind 2017 werd de VLM voor de eerste hoeve in het gelijk gesteld. Ze vorderde gelijk de effectieve uitzetting van de bewoner. Daarmee dreigde (onvermijdelijk) een nieuwe escalatie in de polder. Het was pas na zware druk uit de Vlaamse administratie dat de VLM afzag van de – nodeloze – uitzetting. Ondanks de tegenwerking bleef Doel 2020 constructief overleg plegen in het kader van het Complex Project. In juni 2018 kwamen Doel 2020 en de Vlaamse overheid zelfs tot een compromis.

Pas begin 2019 verkreeg de VLM ook in de procedure tegen Creve een gunstig vonnis, dit na een procedureslag opgestart in 2010 en nadat de VLM 4 keer(!) in het ongelijk was gesteld. Om haar gelijk te krijgen was de Landmaatschappij al die jaren blijven doorgaan met procedures op telkens nieuwe gronden. Het vonnis werd in april 2019 betekend. Daarbij werd bij de woordvoerder van Doel 2020 een bedrag gevorderd van 5.366 euro voor proceskosten. De berekening bleek echter fout. Maar op een herhaalde (schriftelijke) vraag tot correcte afrekening kwam geen enkel antwoord. Ook de daaropvolgende maanden bleef het stil.

Tot vorige donderdag. Aan mr. Igor Rogiers werd op 22 augustus ll. door de advocaat van de VLM meegedeeld dat inzake het vonnis effectief opdracht was gegeven om tot beslag over te gaan. "Met uitdrukkelijke vraag om beslag te leggen op de respectievelijke wagens". Dat dus zonder enige poging tot verduidelijking en op basis van een niet-correcte afrekening. De VLM is bovendien geen eigenaar meer van de hoeve in kwestie. Want die werd intussen overgedragen aan Maritieme Toegang.

De kwestie is geen alleenstaand geval. Het blijkt eerder symptomatisch voor de manier waarop de VLM zich in de regio aandient. Enerzijds met veel poeha als het prestigeprojecten betreft (Grenspark Groot-Saeftinghe, Kiekendiefproject...) maar onverbiddelijk en rancuneus als het de situatie van landbouwers, de bewoners, de leefbaarheid of het erfgoed van de streek betreft.