BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 9 februari 2021

Toekomststudie Doel heropgestart, controverse blijft.

De Vlaamse regering heeft zopas laten weten dat de studie rond de Toekomstvisie Doel wordt hervat. De studie werd vorig jaar opgeschort als een soort van represaille nadat verschillende belanghebbenden naar de Raad van State waren gestapt. De heropstart van de studie vond echter plaats zonder inbreng van een belangrijk deel van de oorspronkelijke werkgroep. Daarmee blijft de controverse onvermijdelijk aanslepen.

In december 2019 werd het team OMGEVING, RE-ST, Arcadis en UA aangesteld om de toekomststudie voor Doel vorm te geven. Dat was een uitloper van het princiepsakkoord dat door toedoen van minister Ben Weyts (N-VA) werd gesloten tussen Doel 2020 en de Vlaamse overheid. Hun opdracht was om in volle onafhankelijkheid een toekomstplan voor Doel te onderzoeken. De aanstelling van het team gebeurde na een selectieprocedure waar niet alleen de Vlaamse administratie deel van uitmaakte maar ook het Havenbestuur, Doel 2020 en academici. Het team kon aan de slag maar de voorlopige resultaten van de studie zinden het Antwerps Havenbestuur niet en in mei 2020 werden de onderzoekers al naar huis gestuurd. De resultaten mochten bovendien enkel gezien worden door een select clubje. Een voorstelling aan Doel 2020 werd op de valreep geannuleerd. De beslissing kwam van de zogenaamde 'politieke taskforce', een schimmig onderonsje van kabinetsmedewerkers, politici en havenbestuurders die daarmee duidelijk maakten wat zij verstaan onder de "transparantie" van het ECA-project.

Dat men het in het dossier Doel erg moeilijk heeft met transparantie wordt ook nu weer bewezen. De beslissing van de Vlaamse regering om de studie herop te starten zou het gevolg zijn van "diverse gesprekken" maar daar werd dus een belangrijk deel van de oorspronkelijke gesprekspartners niet bij betrokken. Ook de aard van de studie werd zonder overleg gewijzigd. In plaats van scenario's worden nu bouwstenen onderzocht (wonen, leefbaarheid, erfgoed, buffer, ontsluiting, onthaal, economische invulling). Dat deze handelswijze voor argwaan zorgt moet niet verbazen. In verband met studies heeft Doel geen al te beste ervaringen. Zo werd ooit de studie die bewees dat Doel leefbaar bleef naast het Deurganckdok herschreven om het tegenovergestelde te bewijzen.

De heropstart van de studie zonder enig overleg met bewoners of de meest betrokkenen illustreert nogmaals het onvermogen van de Vlaamse overheid om in deze tot gedragen oplossingen te komen. Daar was nochtans in 2018 een goede aanzet toe gegeven.

Willen de Vlaamse overheid en het Havenbestuur naar een echte en gedragen oplossing? Dan moeten ze terug naar het princiepsakkoord van 2018 en moet er einde komen aan de obstructie tegen lokale initiatieven. Een oplossing kan er alleen komen in dialoog en overleg met àlle betrokkenen en in volle transparantie.