BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 14 juni 2020

Strafmaatregelen van Vlaamse Regering voor Doel en de polderdorpen

Lydia Peeters, minister van Mobiliteit en Openbare Werken begrijpt het (nog altijd) niet

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, heeft de werking van de Werkgroep Doel die moet nadenken over de toekomst van Doel voor zes maand opgeschort. Die maatregel is een represaille voor de rechtsgang naar de Raad van State van de Wase boeren, de Polder Land van Waas, de kerkfabriek van Doel en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder. Dat kregen al de actoren van de Werkgroep vrijdagavond 12 juni meegedeeld. Voor Doel 2020 toont minister Peeters daarmee aan niet te (kunnen) begrijpen wat er speelt in de streek. Ze ontvlucht ook haar eigen verantwoordelijkheid in verband met het afgesloten akkoord van juni 2018. Het niet naleven daarvan door de Vlaamse Regering is namelijk de rechtstreekse aanleiding voor de rechtsgang naar de Raad van State.

In 2016 vernietigde de Raad van State de plannen voor de havenuitbreiding en het Saeftinghedok, kort nadien ook de plannen voor de grootschalige natuurcompensaties. In het vervolg daarvan werd de procedure Complex Project opgestart en werden gesprekken opgestart tussen Doel 2020, de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf. In juni 2018 leidde dat tot een overeenkomst tussen bevoegd minister Ben Weyts en Doel 2020. De overeenkomst vormde een goede basis voor een echt akkoord. Alle actoren wilden er – zij het met lange tanden – in meegaan. Ook de boeren.

Dat de boeren, de Polder Land van Waas (een meerderheid van alle grondeigenaars uit de Wase polders), de kerkfabriek uit Doel en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder nu toch naar de Raad van State stappen heeft meer dan gegronde redenen. Maar dat schijnt de minister van Mobiliteit en Openbare Werken niet te (kunnen) begrijpen. In plaats van het signaal van de kanaries in de koolmijn ernstig te nemen reageert ze met strafmaatregelen.

Wat gebeurde dan niet of is in tegenspraak met de gemaakte afspraken?

  • In de definitieve havenuitbreidingsplannen wordt Prosperpolder-Zuid toch natuurcompensatiegebied.
  • De buffers ter hoogte van Kieldrecht en Verrebroek worden amper verhoogd.
  • Het voorkooprecht werd recent toch weer uitgeoefend buiten het eigenlijk projectgebied.
  • Het bouwkundig erfgoed staat verder weg te zakken.
  • Aan het wind- en regendicht maken van panden in Doel werd tot hier toe amper iets gedaan.
  • Er worden zo goed als geen panden vrijgegeven aan geïnteresseerden.
Ondertussen worden van de kant van Alfaport-Voka en het Havenbedrijf om de haverklap berichten uitgestuurd dat wonen in Doel voor hen niet kan. Terwijl dit mee de essentie uitmaakt van de overeenkomst. Daarbij wordt verwezen naar een soort van "Grobbendonk-scenario" terwijl de leefbaarheidsbuffer in Doel juist bewijst hoe dit evt. probleem kan opgelost worden. Wij zijn begripvolle en geduldige mensen maar alles heeft zijn grenzen. Ook voor ons.

Wat de studie betreft, de studie die nu is opgeschort is er louter gekomen op initiatief van de Vlaamse Regering nadat zij had beslist dat Doel – "en dat is definitief" – blijft. Het opschorten van de studie verandert niets aan de situatie op het terrein. Ze geeft vooral te kennen dat de Vlaamse Regering een onbetrouwbare partner is.

Op basis van een opdrachtomschrijving, een offerte en een grondige selectieprocedure werd in december 2019 het team OMGEVING, RE-ST, Arcadis en UA aangesteld. Dat zou in volle onafhankelijkheid een toekomstplan voor Doel onderzoeken aangezien over het voortbestaan zelf niet meer gediscussieerd wordt. Maar intussen is duidelijk dat de onafhankelijke werking van het studiebureu en het resultaat dat er uitkomt bepaalde actoren niet zint. De voorstelling van de eerste resultaten aan de plaatselijke actiecomités werd al eerder geannuleerd. Vervolgens werd de dag voor de vergadering van 27 mei de vergadering plots afgeblazen omdat "op de vergadering van de 'politieke taskforce' een aantal vragen rezen." Binnen de taskforce leeft zelfs het idee om de studie eenvoudigweg op te doeken en het team te bedanken voor bewezen diensten. Daarmee weet iedereen nu wat de 'politieke taskforce' onder onafhankelijkheid verstaat. Niets nieuws onder de zon trouwens. De leefbaarheisstudie voor Doel die ooit in opdracht van de VR werd gemaakt, werd omwille van het (verkeerde) resultaat ooit volledig herschreven en daarna in de lade opgeborgen.

Het is duidelijk dat voor de minister alle actoren niet hetzelfde gewicht hebben. Ook van de aanvankelijk gehanteerde transparantie in het kader van het 'complex project' blijft nog weinig over. Dat is een aanpak die niet anders kan dan mislukken.

Ronduit treurig is dat de minister niet in staat is te begrijpen wat er speelt in de streek. De deplorabele en onaanvaardbare staat van het dorp Doel (nog altijd woongebied op de kaart!) is het rechtstreeks gevolg van 20 jaar mismanagement van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering draagt er de volledige verantwoordelijkheid voor. De erkenning daarvan, het voornemen om dit recht te trekken, de belofte om leefbaarheidsmaatregelen te nemen voor de dorpen rond de haven leken eindelijk(!) voor een kentering te zorgen. Ze gaven hoop aan gans de streek dat een consensus en een breed vergelijk mogelijk waren. Dat terugschroeven raakt niet alleen de mensen in en om Doel. Het raakt de ganse regio en iedereen die begaan is met een samenleving waar mens en gemeenschap centraal staan.