BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 18 december 2021

Toekomst Doel krijgt vorm met aanplant voedselbos

Met de aanplant van voedselbos Doel willen bewoners van Doel de de toekomst concreet vorm geven. De grootschalige plantactie half december bracht een vijftigtal vrijwilligers op de been. In totaal werden meer dan 100 bomen en 200 struiken geplant.

De plannen lagen al een tijd op tafel en werden ook recent besproken op de Werkgroep Doel die begin deze maand weer voor het eerst - sedert lang - bij elkaar kwam. Afgelopen zondag kwam het ook tot concrete actie.

Locatie voor het voedselbos is het voormalige voetbalveld van de vroegere club New Saeftinghe, dat al heel wat jaren in onbruik is. De plaatsing door de MLSO van een zwaluwpaal, midden van het sportterrein, maakte een verder gebruik als sportterrein ook onmogelijk. Het voetbalveld kwam recent onder het beheer van gemeenschapshuis De Doolen in Doel. In overleg met bewoners werd gekozen om het om te vormen tot een voedselbos. Eerder kregen er al 400 struikjes een plek, om een haag te vormen over de lengte van het terrein. Nu kwamen daar nog eens meer dan 100 bomen en 200 struiken bij die de kern zullen vormen van het toekomstige voedselbos. Naast de bewoners uit Doel kwamen ook enkele tientallen vrijwilligers uit de ruime omgeving een handje toesteken.

Met de aanplant van een voedselbos in Doel willen de initiatiefnemers zich alvast inschrijven in een duurzaam toekomstperspectief voor het dorp. Sinds 2018 is er een princiepsakkoord over het voortbestaan van het Scheldedorp, maar van concrete initiatieven was er vooralsnog weinig sprake. Vorige maand nog gaf vzw De Maakschappij, met de verhuis van schoolschip Ortelius naar Doel voor restauratie, een gelijkaardig signaal.De opstart van een voedselbos sluit aan bij de plannen die door team OMGEVING, RE-ST, Arcadis en UA werden uitgewerkt in opdracht van de werkgroep Toekomstvisie Doel en onder impuls van de Vlaamse Regering. Het voedselbos in Doel zal op termijn een duurzaam ecosysteem vormen, gebaseerd op de opbouw van een natuurlijk bos. Biodiversiteit staat er centraal en er wordt in verschillende lagen gewerkt. De focus ligt op inheemse en vruchtdragende soorten zoals bessenstruiken, notenbomen, appel- kers- en perelaars, maar ook een aantal meer exotische struiken kregen er een plek.