BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 12 juni 2022

Kan technofestival in Doel nog doorgaan?

Plannen voor komen steeds meer onder druk

Vorige week maakten bewoners en verenigingen uit Doel hun bezwaren tegenover de mogelijke komst van een technofestival in Doel nog eens schriftelijk kenbaar aan het college van burgemeester en schepenen van Beveren. Dat schrijven kwam er nadat het college een positief advies had gegeven voor de komst van een technofestival. Daarbij werd vermeld dat er bij de bewoners "geen noemenswaardige bezwaren zijn". De brief voor het college werd ondertekend door een overgrote meerderheid van de bewoners in Doel maar ook door booteigenaars uit de jachthaven en ŗlle actieve verenigingen uit Doel. Ook in het college blijkt er geen eenstemmigheid met de plannen van de organisatoren. Burgemeester Marc Van de Vijver wil al zeker geen camping en verzet zich tegen het schenken van sterke drank. De burgemeester liet ook weten dat zonder een sluitend mobiliteitsplan het festival gewoon niet doorgaat. Voor bewoners en verenigingen is het festival met 5000 feestvierders per dag sowieso een brug te ver. Daar wil men het event desnoods laten verbieden met een gerechtelijke tussenkomst.

De plannen voor het festival zijn al meer dan een jaar oud. Eerst klopten de organisatoren aan bij bewoners en actiecomitť Doel 2020 maar die lieten al snel weten dat volgens hen een techno-festival niet thuishoort in de historische dorpskern van Doel. Dat werd ook zo gecommuniceerd aan het college van Beveren. Desondanks kregen de organisatoren een principiŽle toestemming van de gemeente Beveren. Nochtans hadden de organisatoren eerder te kennen gegeven "dat het festival enkel kan plaatsvinden als alle partijen hiermee akkoord gaan." Is het ook zo als dusdanig voorgesteld aan het college? In de collegenota met de principiŽle toestemming wordt uitdrukkelijk vermeld dat er "geen noemenswaardige bezwaren bij de bewoners" zijn. Maar dat klopt dus aantoonbaar niet.

Intussen werd meegedeeld dat de camping, voorzien voor naar schatting 1200 festivalgangers, niet mag doorgaan van het college. Hoe de duizenden festivalgangers op zaterdagnacht dan wel veilig buiten Doel kunnen geleid worden om de dag erop opnieuw te kunnen terugkeren (de dorpskern van Doel ligt geÔsoleerd en heeft geen openbaar vervoer) is onbekend. Bovendien dreigt met voorziene parkeergelegenheid voor 1500(!) auto's langs de Engelse Steenweg (de enige toegangsweg naar Doel) een echte mobilteitsknoop gedurende het ganse weekeinde.

Bewoners vrezen niet alleen allerhande vormen van overlast en verkeerschaos, ze zien ook belangrijke veiligheidsrisico's. Nu al kan de politie Waaslandzone-Noord met moeite instaan voor de veilgheid tijdens drukke weekeinddagen in Doel. Hoe moet dat dan met bijkomend een techno-dancefestval met 5000 deelnemers per dag? De festivals van de organisatoren hebben bovendien geen al te beste reputatie met betrekking tot druggebruik. Op een schriftelijke vraag van de onafhankelijke lijst Beveren 2020 "hoeveel manuren politie" de burgemeester voorziet om de veiligheid te garanderen kwam nog geen antwoord.

In Doel werd voorbije jaren vooral ingezet op kleinschalige, familiale evementen, geworteld in of aansluitend bij de mensen die er wonen of actief zijn. Bij het recent gesloten akkoord 'Verbond van de Toekomst' wordt sterk ingezet op het behoud van het kleinschalige en het karakteristieke van de historische dorpskern. Dat lijkt moeilijk samen te gaan met een grootschalig technofestival van en voor buitenstaanders en dat bovendien enkel geÔnteresseerd is in het decor van graffiti en de gevandaliseerde gevels van het dorp.Dat het festival nog altijd wordt aangekondigd, nadat er een duidelijk afwijzing kwam van de bewoners en de verenigingen kan ter plaatse op weinig begrip rekenen. Evenmin als het gebruik van de naam 'Doel' voor een festival dat in Doel niemand wil. Voor Doel 2020 getuigt het van een verregaand gebrek aan respect. Bewoners vrezen met de aankondiging van een technofestival ook imagoschade. Door Doel op deze manier als 'feestplek' te lanceren in plaats van als historisch waardevol dorp dreigt opnieuw een toename van ongenode nachtelijke gasten en toenemend vandalisme.