BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 5 december 2020

Doel 2020 opgetogen met definitieve beslissing renovatie kaaimuur van oude haven in Doel

De kaaimuur van Doel dateert van 1930 en is er op bepaalde plaatsen bijzonder slecht aan toe. Doel 2020 bracht de kwestie eerder aan bod tijdens een ontmoeting met bevoegd minister Lydia Peeters. Die beloofde toen de nodige maatregelen te nemen. Nu is beslist om een groot deel van de kaaimuur effectief te renoveren. Doel 2020 is tevreden met die beslissing. Die stemt overeen met de eerdere beslissing van de VR: namelijk dat Doel blijft.

De problemen met de kaaimuur in Doel werden voor het eerst aangekaart begin 2019. Maar het dossier kwam pas in een stroomversnelling na een onderhoud met minister Lydia Peeters begin september van dit jaar. Vanaf oktober vonden stabiliseringswerken plaats. Daarvoor werd de kaai een stuk ontmanteld en afgegraven om druk op de kaaimuur weg te nemen. En er werden tevens een aantal bijkomende damplanken geslagen om instorting te vermijden. Na die werken was er geen verdere activiteit meer waardoor bij de WSV De Noord van Doel (nog altijd goed voor meer dan 100 leden) toch wel ongerustheid ontstond. Mede omdat er daardoor geen boten meer in of uit het water kunnen.Deze week echter kreeg Doel 2020 vanuit het kabinet van minister Lydia Peeters (Open Vld) bevestiging dat de werken snel hervat worden: de kaaimuur wordt over een lengte van 110 meter gerenoveerd. Met die renovatie is een prijskaartje gemoeid van 1,8 miljoen euro. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het nodige studiewerk. Maar plan is dat de werken reeds begin 2021 van start gaan. Vandaag vond alvast een eerste werkvergadering plaats met de Vlaamse Waterweg en de aannemer, de Havenmeester van Doel, Paul De Belie en de 90-jarige voorzitter van WSV De Noord, voormalig veldwachter van Doel Maurice Vergauwen. Daar werd ons medegedeeld dat het einde van de werken mag verwacht worden na de zomer van 2021.

Zowel bij WSV De Noord als bij Doel 2020 wordt bijzonder tevreden gereageerd op de beslissing. Het is een van de eerste daden van de VR waarmee impliciet erkend wordt dat Doel blijft. Voor altijd.


Maurice Vergauwen (links, voorzitter van WSV De Noord, voormalig veldwachter Doel) en Paul De Belie (rechts, Havenmeester Doel)