BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 31 december 2019

Vlaamse Regering bevestigt uitbreiding containercapaciteit en behoud van Doel

Maar niet alle hindernissen zijn van de baan.

Vandaag heeft de Vlaamse regering in de procedure Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) het definitief voorkeursbesluit vastgesteld. Daarmee blijft Doel definitief bestaan en raakt de havenuitbreiding ook niet meer aan de omliggende polders en gehuchten. Anderzijds blijven

Vandaag werd door de VR het plan 9-bis definitief goedgekeurd. Dat wil zeggen dat het Saeftinghedok definitief van de baan is. En Doel, de gehuchten en het ruime poldergebied worden gevrijwaard. Met de nieuwe plannen wordt in plaats van de voorziene 1000 ha 100 ha ingenomen.

De historische betekenis van dit moment kan moeilijk ontkend worden. Het laat zien dat er wel degelijk àndere oplossingen mogelijk zijn om de haven te laten groeien dan de vernietiging van een ganse streek.

Het besluit van de VR wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Die moet o.m. nagaan of de Vlaamse Regering voldoende geantwoord heeft op de bezwaren die zijn ingediend tegen het project. Als de RvSt. groen licht geeft kan de VR starten met de uitwerkingsfase die moet leiden tot concrete plannen. Die worden op hun beurt onderwerp van een openbaar onderzoek.

Met de definitieve beslissing van de VR kan er na 21 jaar finaal een einde worden gesteld aan het wanbeleid, de aanhoudende druk op bewoners, de afbraken, de bewuste verwaarlozing en verloedering in het gebied. Doel 2020 verwacht van de VR dat zij nu consequent in overeenstemming met haar beloften nu ook snel werk maakt van het andere luik in de beslissing.

Dat wil zeggen dat in Doel en de omliggende polders huizen en panden ter beschikking komen van geïnteresseerden. In de polders moeten de lokale landbouwers hun activiteiten kunnen verderzetten. En voor de ruime omgeving dient volop ingezet te worden op het herstel van leefbaarheid, versterking van de woonkorrels, conservatie van het bouwkundig erfgoed. Herstel van de leefbaarheid betekent ook dat de administraties die werkzaam zijn in het gebied geen voorafnames meer doen door gebruik te maken van voorkooprecht bij private verkopen.

Voor Doel 2020 moeten er ook sluitende garanties komen inzake de leefbaarheid van de Wase gemeenten en de bereikbaarheid van de regio. Dat is een absolute voorwaarde voor welke ontwikkeling of schaalvergroting dan ook. Ondanks de bijgestelde ambities inzake modal shift blijven er daaromtrent voorlopig nog heel wat vragen bestaan.

Het actie- en bewonerscomité dringt er tevens op aan dat – juist omwille van de mobiliteitsproblematiek - eindelijk werk wordt gemaakt van de beloofde waterbusverbinding met Doel.