BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 1 februari 2024

Historisch kerkhof Doel krijgt opwaardering

Vanaf volgende maand zitten de diensten van de gemeente Beveren samen om zich te buigen over de opwaardering van het kerkhof van Doel. Dat liet burgemeester Marc Van de Vijver tijdens de gemeenteraad weten aan Jan Creve (Beveren 2020) die met betrekking tot het kerkhof van Doel vroeg naar een stand van zaken.

Het historisch kerkhof van Doel bevat heel wat funerair erfgoed en is van bijzondere waarde. Reeds in 2008 werd een inventaris opgemaakt door de cultuurraad van Beveren en Hertogelijke Kring van het Land van Beveren. Zij adviseerden toen reeds om het oude kerkhof integraal te beschermen. Maar dat gebeurde niet. Sommige graven raakten onherroepelijk beschadigd, sommige waardevolle graven die op de inventaris stonden werden zelfs na het advies nog geruimd. Zo was er enkele jaren geleden heel wat te doen om de verwijdering van het graf van Theofiel De Munck, oud-strijder uit WO I, oorlogsslachtoffer uit WO II. De Munck lag op het ereperk. Daar lag hij in niemands weg maar ondanks dat, werd hij toch geruimd.

Sindsdien kwam er gelukkig het besef dat er anders dient omgesprongen met funerair erfgoed. Ook in Doel. Na het akkoord van 2022 tussen de actiegroepen, Vlaamse overheid en Havenbedrijf garandeerde het college van burgemeester en schepenen dat het kerkhof van Doel integraal wordt bewaard.

Voorbije decennia werd er van uitgegaan dat het kerkhof (samen met het dorp) sowieso zou verdwijnen. Dat zorgde voor verval en vandalisme. Het maakte ook dat concessies niet meer verlengd werden. eenvoudigweg omdat er niet meer naar gevraagd werd. In oktober 2022 werden in opdracht van burgemeester Van de Vijver bordjes geplaatst bij de honderden vervallen concessies. Dat zorgde opnieuw voor commotie omdat er op de aankondigingsborden ook over ruiming gesproken werd. In oktober 2023 liep de periode voor de verlenging van concessie af. Op vraag van Jan Creve antwoordde burgemeester Van de Vijver dat er 500 borden waren geplaatst met de melding dat de concessie verlopen was. Daarop kwamen tot nu toe 134 reacties. In 32 dossiers zag men vervolgens af van verlenging van de concessie. Voor 43 werd reeds verlenging verleend. In 23 gevallen is de verlenging nog in behandeling, o.m. omdat er eerst nog schade moet hersteld worden. In 32 gevallen is er nog geen schade opgegeven aan door de diensten of kwam daarop nog geen reactie.

Al de graven waarvoor de concessie niet verlengd werd worden nu eigendom van de gemeente Beveren. Die kunnen vervolgens vrijgegeven worden voor hergebruik of peterschap. Deze maand wordt daarover een eerste keer samengezeten met de diensten. Dat is niets te vroeg. Het actiecomité Doel 2020 vraagt al lang om concrete actie. Daarvoor is een concreet plan van aanpak nodig dat wordt afgetoetst, zowel met het bewoners- en actiecomité Doel 2020 als met de verschillende erfgoedverenigingen.