BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 22 januari 2019

Schepen en MLSO-voorzitter Boudewijn Vlegels tegen plan Weyts?

Doel 2020 vraagt schepen om rancunes achter zich te laten en voorrang te geven aan belang van Beveren en de regio

Volgens Boudewijn Vlegels, schepen van Ruimtelijke Ordening en voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), heeft zijn partijgenote en gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, Annemie Charlier, voor haar beurt gesproken door haar steun uit te spreken voor toekomstige bewoning in Doel. Want "dit valt immers onder de bevoegdheid van de gemeente", aldus Vlegels. Volgens Vlegels zal het dorp door het plan Weyts ook volledig ingesloten worden door havenactiviteiten.

Daarmee vertelt hij twee keer onzin. De plannen voor een nieuw dok voorzien in een soort van appendixdok dat parallel met het Deurganckdok komt te liggen waardoor Doel juist niet wordt ingesloten. Er wordt ook voorzien dat de 21 meter hoge leefbaarheidsbuffer verder wordt doorgetrokken. Wat wonen betreft: Doel is sedert de vernietiging van het GRUP woongebied en in woongebied wordt er gewoond. Dat een en ander nog moet doorgesproken worden met al de betrokken actoren is de logica zelve. Maar het is niet de gemeente die bepaalt waar er niet of wel mag gewoond worden. Dat doet een bestemmingsplan. En daarbij geeft de gemeente alleen maar advies. Wat gedeputeerde Annemie Charlier (N-VA) op de nieuwjaarsreceptie van Doel 2020 zei was trouwens eerder al gecommuniceerd door minister Ben Weyts (N-VA). Die heeft sedert juni vorig jaar herhaaldelijk gesteld dat er in Doel opnieuw kan en zal gewoond worden.

Volgens Vlegels kan er in Doel enkel nog over bewoning gesproken worden "in functie van recreatie, toerisme en toelevering van havenbedrijven." Vlegels zit duidelijk niet om één bocht verlegen. Ooit liet hij aan de pers weten "volledig achter de standpunten van Doel 2020 te staan." In 2012 ging hij de gemeenteraadsverkiezingen in met een programma dat het Saeftinghedok afwees en Doel als woongebied integraal wilde behouden. Maar in 2014 – intussen voorzitter van de MLSO - bekeerde hij zich tot het Saeftinghedok. En nu, nu iedereen zegt dat er weer kan gewoond worden in Doel, kan het voor Vlegels dus niet. Dat valt allemaal nog moeilijk te volgen.

Met opvattingen die lijnrecht ingaan tegen een leefbaar Doel en een toekomst voor de polders lijkt Vlegels - als voorzitter van de MLSO – volledig te handelen in de geest van zijn voorgangers bij de MLSO (G. en P. Deckers) die niets onverlet lieten om Doel en de polders te verwoesten. Dat is een meer dan verontrustende vaststelling. Want dat is NIET wat de mensen in Beveren van hem verwachten. Van een schepen van ruimtelijke ordening in Beveren mag verwacht worden dat hij de opportuniteiten die thans geboden worden aan Doel - en de ganse de streek – alle kansen geeft. Dat is in het belang van Beveren, in het belang van alle bewoners en in het belang van de ganse streek.

Doel 2020 roept de schepen om niet langer toe te geven aan rancunes uit het verleden. Doel 2020 vraagt aan de schepen dat hij zich voldoende onafhankelijk opstelt van de MLSO en het Antwerps Havenbedrijf en opnieuw handelt in het belang van de gemeente en de ganse regio.