BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 2 december 2020

Complex Project ECA gaat deels in op bezwaren actiecomités

Rangeerstation verhuist, Drijdijk grotendeels gespaard

De bufferdijk langs de Waaslandhaven wordt van Verrebroek tot Doel beplant met om en bij de 1.000 nieuwe bomen. Dat was al eerder bekend. Maar een groot deel van de naar schatting 600 bomen op de Drijdijk zal uiteindelijk toch behouden worden. Voor het rangeerstation voorzien ter hoogte van de Blikken wordt naar een alternatieve locatie uitgekeken. Dat is het gevolg van de bezwaren die eerder werden ingediend door bewoners en actiecomités. Doel 2020 reageert gematigd positief maar heeft blijvende zorgen omtrent de effectieve buffering van de polderdorpen en het behoud van landschappelijke waarden.

Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit van het complex project ECA definitief vast. Daarna volgde in het voorjaar een publieke raadpleging specifiek met betrekking tot de Westelijke Ontsluiting van het project en de buffer tussen havengebied en polder. De inspraak leidde tot heel wat bezwaren en intussen tot een aantal bijsturingen. Dat communiceerde omgevingsmanager Maarten Goris. De bevindingen werden ook samengevat in een overwegingsdocument.

De bezwaren van bewoners, Polderdorpen-leefbaar, de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder en Doel 2020 waren onder meer gericht tegen de kap van de bomenrijen op de Drijdijk. Die moest er komen als compensatie voor zgz. bijkomende verstoring veroorzaakt door de bomen op de kruin van de buffer. Daar ziet men nu deels van af. Maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe een en ander zijn beslag zal krijgen. Voor Doel 2020 is alleszins duidelijk dat de historisch-landschappelijke waarde van de Drijdijk maximaal moet behouden blijven. De kilometerslange Drijdijk is een van de meest bekende en waardevolle landschapszichten van Verrebroek én een toeristische topper voor wandelaars en fietsers. Het is ook onzin om voor de natuurlijke buffering van de dorpen elders in de omgeving nog kap van bomen of bomenrijen te eisen. Dat is al te gek.Nogal wat bezwaren kantten zich ook tegen de aanleg van een rangeerstation ter hoogte van de Blikken in Verrebroek. Daarvoor wordt nu volgens de overwegingsnota gekeken naar een alternatieve locatie. Doel 2020 maakte eerder al duidelijk dat een rangeerstation vlak bij de dorpskern van Verrebroek niet kan. Het actiecomité blijft ondertussen wel bezorgd over de inrichting van de buffer. Voor Doel 2020 maakte al eerder duidelijk dat het niet volstaat om de bestaande buffer te beplanten met bomen. Hij moet (voorafgaand) ook aanzienlijk verhoogd worden. Daarvoor beschikt men als gevolg van al de grote infrastructuurwerken in de regio over meer dan genoeg grond. Behoud van de huidige hoogte is alleszins niet voldoende gezien de verdubbeling van de capaciteit op de Westelijke Ontsluiting, vlak achter die bufferdijk.

Wat de Westelijke Ontsluiting betreft eist Doel 2020 dat leefbaarheid van de polderdorpen absolute prioriteit krijgt. Met de Westelijke Ontsluiting wordt voorzien in een verdubbeling van de capaciteit van de Havenweg. Pas in de daaropvolgende jaren komt er een rechtstreekse aansluiting voor het havenverkeer op de E34. Tot zolang moet al het vrachtverkeer voor de Waaslandhaven via secundaire wegen. Dat is de wereld op zijn kop. In het belang van de leefbaarheid van de polderdorpen vragen wij dat zo snel als mogelijk een rechtstreekse aansluiting komt vanuit de Waaslandhaven op de E34.