BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, 13 november 2015

Erfgoedgemeenschap Doel & Polder laakt afbraak bouwkundig erfgoed in Doel

De Maatschappij Linker Scheldeoever (MLSO) wil in de onmiddellijke omgeving van de kerk in Doel op korte termijn 6 huizen slopen. 4 van de 6 woningen staan op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Volgens de MLSO zouden de afbraken al eind november van start gaan. Daarmee is zelfs geen beroep mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De afbraken die op stapel staan zijn niet toevallig gekozen. De EGD&P weet dat de enige reden is een vrije werfzone te creŽren voor de afbraak van het beschermde Hooghuis. Het beschermde 17de-eeuwse monument wil men daarna steen voor steen afbreken om het als cafetaria weer op te bouwen in de 19de-eeuwse Prosperpolder. Daarmee wordt Doel, dat op het gewestplan stond als 'bijzonder woongebied met culturele, historische en esthetische waarde', onherroepelijk verminkt. De panden zijn door jarenlange leegstand verwaarloosd door eigenaar MLSO, maar zijn absoluut niet onveilig of bouwvallig. Als ze worden afgebroken kunnen ze nooit meer worden opgeknapt en gaan ze als bouwkundig erfgoed onherroepelijk verloren.

De MLSO is daarbij bijzonder cynisch: de verdere verminking van Doels erfgoed kan worden verkocht als... 'erfgoedbeleid'! Want "de waardevolle elementen zullen in beeld worden gebracht." Daar blijft het niet bij. Volgens recente uitspraken van de voorzitter van de MLSO zal de wederopbouw van het Hooghuis een meerwaarde betekenen voor Prosperpolder. De Erfgoedgemeenschap is het daar niet mee eens. De wederopbouw van het Hooghuis in Prosperpolder, mogelijk nog gevolgd door de wederopbouw van de beschermde molen uit Doel, zet de authenticiteit van het poldergehucht juist enorm onder druk. Prosperpolder is onlangs nog beschermd als dorpsgezicht, juist omdat het einde 19de eeuw door de Hertog van Arenberg in zijn geheel is aangelegd. Het authentieke karakter van het aangelegde dorp zou drastisch veranderen door de inplanting van 17de-eeuwse gebouwen. Bovendien is er zelfs geen geld voor het meest noodzakelijke onderhoud van het bouwkundig erfgoed dat in Prosperpolder talrijk aanwezig is.

Met betrekking tot Prosperpolder pleit de Erfgoedgemeenschap Doel & polder voor realiteitszin. Geen prestigieuze projecten maar - in eerste instantie- instandhouding van bouwkundig erfgoed. Met betrekking tot het dorp Doel vraagt de Erfgoedgemeenschap dat geen onomkeerbare daden worden gesteld vooraleer er absolute duidelijkheid is over de toekomst van Doel. Die is er momenteel nog altijd niet. Ondertussen werkt de Erfgoedgemeenschap gestaag verder aan haar campagne om Doel & Polder uit te roepen tot werelderfgoed.