BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 29 maart 2011

Brits monument in Doel loopt zware schade op door overhaaste verhuis

Actie burgemeester doorkruist beschermingsplannen Vlaamse Regering

De overhaaste verhuis van het Brits monument gisteren in Doel heeft het monument onherstelbare schade toegebracht. Dat blijkt uit verschillende getuigenissen én foto's die vandaag ter beschikking werden gesteld van het actiecomité Doel 2020.

De totaal onverwachte actie van het gemeentebestuur van Beveren ving aan in de vroege ochtend van maandag 28 maart. Verontruste bewoners werden daarbij door de politie op afstand gehouden zodat ze geen zicht kregen op de werken. Intussen is ook duidelijk waarom. Het was er om te doen het monument - hoe dan ook - zo snel als mogelijk te laten verdwijnen. Uit foto's blijkt dat daarbij grote middelen werden ingezet en bijzonder driest en niets ontziend te werk is gegaan. Zo werd er onder meer een kraan met drilboor ingezet om het monument van zijn sokkel los te wrikken.

De sokkel werd daarbij herleid tot puin. Een vraag van een vertegenwoordiger van de oudstrijdersverenigingen om de huidige staat van het monument te mogen vaststellen werd geweigerd.

Volgens de burgemeester van Beveren, Marc Van de Vijver, moet de verhuis "vandalisering van het monument voorkomen". In het licht van de gebeurtenissen van gisteren krijgt die uitspraak wel een bijzonder wrange betekenis.

De herdenking aan het Brits monument in Doel brengt jaarlijks enkele honderden belangstellenden op de been. Drie jaar geleden probeerde de gemeente Beveren de herdenking af te schaffen maar dat botste op weerstand van oud-strijders. Sedertdien wordt de herdenking georganiseerd door een onafhankelijk comité van oud-strijders en oud-soldaten. Jaarlijks wordt ook door een delegatie uit GB aan de herdenking deelgenomen.

Met de onverwachte actie van gisteren wilde de burgemeester een bescherming van het monument in Doel onmogelijk maken. Daartoe bestonden bijzonder concrete plannen en was eerder een overeenkomst bereikt tussen de betrokken kabinetten van minister Bourgeois(Erfgoed) en Crevits (Mobiliteit en Openbare Werken). Die waren overeen gekomen dat het monument op zijn historische plaats kon blijven staan zolang er geen sprake is van een verdere havenuitbreiding. De botheid waarmee de burgemeester van Beveren die realistische aanpak van twee Vlaamse ministers in de wielen rijdt spreekt boekdelen...

Het Comité ter bescherming van het Oorlogsmonument en de oudstrijdersverenigingen hebben intussen laten weten dat de herdenking - hoe dan ook - opnieuw doorgaat op de Scheldedijk in Doel.

Samen met het Comité dringt Doel 2020 er op aan dat het monument opnieuw wordt opgebouwd waar het thuishoort: op de Scheldedijk in Doel.