BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, 15 oktober 2011

Het ware gelaat van de Maatschappij Linkerscheldeoever

NVA-Beveren heeft in een persmededeling een brief verspreid die door de Maatschappij Linkerscheldeoever is verstuurd naar Vlaams minister Hilde Crevits in april van dit jaar. In deze brief worden een aantal elementen aangehaald met betrekking tot het AfbakeningsGRUP voor de haven van Antwerpen, waarvan de Vlaamse regering dit jaar nog de goedkeuringsprocedure wenst op te starten.

De EGD&P heeft met afschuw deze brief gelezen. Wie de brief leest, zal merken dat de MLSO geen enkel respect koestert voor het erfgoed van onze streek. Voor deze overheidsinstantie is het erfgoed van onze polders niet meer dan een irritant obstakel dat de havenuitbreiding in de weg staat. Volgende passage over de mogelijke bescherming van 2 historisch zeer waardevolle hoeves als monument zegt genoeg:

"Wij stellen ons vele vragen bij het feit dat het behoud van deze hoeves ook maar in overweging wordt genomen en dit zeker in het perspectief dat de oorspronkelijke Doelenaars nagenoeg allemaal in het Sociaal Begeleidingsplan Doel zijn gestapt. Terecht stellen zij zich immers de vraag of de Vlaamse overheid op die wijze actievoerders gaat "belonen" die door het instellen van allerlei juridische procedures elke verdere economische ontwikkeling van het gebied willen verhinderen."

Deze passage is niet uit zijn context gehaald. De MLSO beweert dat het behoud van waardevol erfgoed een beloning is voor actievoerders en alleen maar dient om verdere economische ontwikkeling te verhinderen. Met andere woorden, wie opkomt tegen het nodeloos slopen van waardevolle hoeves in Doel en Kieldrecht, is er enkel op uit de haven van Antwerpen te boycotten. Daarnaast halen zij ook het Sociaal Begeleidingsplan Doel en de oud-bewoners aan. Dit houdt geen steek aangezien de hoeves in kwestie gelegen zijn in Kieldrecht en Ouden Doel. Het is zelfs een belediging van de MLSO aan het adres van de oud-bewoners van Doel door hen op deze manier te misbruiken voor hun doeleinden.

De EGD&P concludeert dan ook dat alle moeite die de MLSO doet om een "erfgoedvriendelijk" imago te ontwikkelen, eigenlijk één grote schijnvertoning is. Als het er echt op aan komt, willen zij het behoud van waardevol erfgoed niet eens in overweging nemen, zelfs al is dit perfect verzoenbaar met de havenuitbreiding.

"Wat het te beschermen erfgoed van Doel zelf betreft (voornamelijk Hooghuis, Molen) zijn wij wel bereid om constructief mee te zoeken naar alternatieven. In dit kader wijzen wij op het belang van de lopende studie onroerend erfgoed in opdracht van het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever."

Met deze studie lijkt de MLSO het tegendeel aan te willen tonen. Maar het betreft weinig meer dan een poging om zich te ontdoen van alle kritiek. Doel is niet eens opgenomen in bovenvermelde erfgoedstudie. Het is zelfs zo dat tot op heden er nog geen enkele vorm van erfgoedonderzoek heeft plaatsgevonden in Doel dorp. Terwijl Doel bouwhistorisch een uitzonderlijk en zeldzaam dorp is. Blijkbaar is zelfs dit teveel gevraagd.

De beslissingen van de Vlaamse regering omtrent Doel en de havenuitbreiding zijn voor het grootste deel gebaseerd op de adviezen van de MLSO. Deze brief toont aan dat de MLSO het beleid van de Vlaamse regering beïnvloedt met onwaarheden en leugens door de situatie bewust verkeerdelijk voor te stellen. De schandelijke staat waarin Doel zich nu bevindt, is een voorbeeld van waartoe deze adviezen kunnen leiden.

De EGD&P pleit voor een geïntegreerd beleid voor haven, natuur en erfgoed. Haven en erfgoed kunnen ongestoord naast elkaar bestaan, net zoals dit het geval is voor haven en natuur. In de jaren '60 en '70 zijn volledige dorpen voor altijd verwoest geworden zonder aandacht voor het erfgoed. Dit is iets waar velen nu spijt van hebben. Maar blijkbaar hebben onze overheden daar niets uit geleerd. Dit scenario dreigt zich opnieuw voor te doen in één van de weinige, authentieke polders die Vlaanderen nog bezit. Deze brief is ondertekend door onder meer burgemeester Marc Van De Vijver, schepen (en voorzitter MLSO) Peter Deckers, Freddy Willockx (Interwaas) en Peter Van de Putte (MLSO). Voor hen is het vlug afhandelen van het GRUP belangrijker dan het behoud van onvervangbare hoeves. Of hoe onze authentieke polders voor altijd onder zand zullen verdwijnen zodat Antwerpen toch van iets de grootste heeft, het grootste lege containerdok ter wereld.

In bijlage vindt u de brief van de MLSO gericht aan minister Crevits.