BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 3 mei 2011

Hof ter Walle in Kieldrecht (na 7 jaar actie) definitief beschermd als monument!

Vlak voor het Erfgoedweekeinde heeft minister Geert Bourgeois de definitieve bescherming ondertekend van Hof ter Walle in Kieldrecht. Daarmee is de hoeve officieel een beschermd monument. Het actiecomité Doel 2020, later bijgesprongen door de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder voerde al sedert 2004 actie voor het behoud van de hoeve. Voor de 18de eeuwse schuur was in 2007 een sloopvergunning afgeleverd. In het voorjaar van 2009 en 2010 werd gepoogd om de schuur af te breken maar dat zorgde telkens voor heftig protest en een dagenlange bezetting van de hoeve door jonge actievoerders. Ook in de Erfgoedwereld was heel wat beroering omwille van de slooppogingen. Hof ter Walle moest namelijk niet verdwijnen voor havenuitbreiding maar omdat het aan de rand(!) van een tijdelijk natuurcompensatiegebied ligt.

In januari 2009, werd na dagenlange acties de voorgenomen sloop in opdracht van minister-president Kris Peeters opgeschort. Een onderzoek van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) maakte kort nadien duidelijk dat het om hoeves ging met grote erfgoedwaarde. Toch werd in maart 2010 nog een tweede poging ondernomen om de historische schuur van Hof ter Walle af te breken.

Het zorgde opnieuw voor een heftige confrontatie met actievoerders. Minister van Erfgoed, Geert Bourgeois, besliste de dag na de nieuwe poging tot sloop om Hof ter Walle voorlopig te beschermen. Die voorlopige bescherming is nu omgezet in een definitieve bescherming en daarmee onomkeerbaar.

Doel 2020 is bijzonder tevreden met de beslissing van de minister. Het toont bovendien aan dat natuur en bouwkundig erfgoed ook vanuit een complementaire visie kunnen benaderd worden.

Het actiecomité drukt de hoop uit dat hiermee een einde komt aan de rigide (en kafkaiaanse) natuurcompensatiepolitiek zoals die voorbije jaren werd doorgevoerd in de polders rond Doel. Daarbij moe(s)ten eeuwenoude hoeves verdwijnen enkel omdat ze aan de rand(!) liggen van een natuurcompensatiegebied...

Doel 2020 en de EGD&P dringen er bij de verantwoordelijke administratie van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) op aan dat zij nu dringend een aanvang neemt met de bewarende maatregelen voor de monumentale schuur van Hof ter Walle. Iets waar de VLM, ondanks herhaald aandringen vanuit het bevoegde ministerie, nog altijd geen gehoor aan heeft gegeven. De actiegroepen drukken tevens de hoop uit dat met dit precedent finaal een einde wordt gemaakt aan de kunstmatige en valse tegenstelling tussen natuur en cultuur; cultuur en haven. En er werk wordt gemaakt van een geïntegreerd erfgoedbeleid voor de ganse polder.