BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Een alternatief voor Doel

De Hub Doel-Lillo

Erfgoedgemeenschap Doel becijfert economische meerwaarde van behoud van Doel

De afbraak van Doel gaat verder. Dat dreigt uit te monden in een toenemende escalatie tussen overheid enerzijds en bewoners en actievoerders anderzijds. Om die tegenstelling te overstijgen lanceert de Erfgoedgemeenschap Doel een toekomstplan 'Hub Doel-Lillo'. Een alternatief dat zachte waarden (erfgoed, horeca, natuur, stilte, open ruimte,toerisme,...) verbindt met harde waarden (haven, industrie,...) en economische meerwaarde creŽert.

Op 30 januari 2009 werd het toekomstplan 'Hub Doel-Lillo" aan de pers voorgesteld. Het plan krijgt brede steun van de erfgoedwereld in Vlaanderen en Nederland. We geven daarbij alvast een citaat van Roel During, Assistent Professor, Belvedere Leerstoel aan de universiteit van Wageningen: "... erfgoed lijkt niet of nauwelijks inpasbaar in de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven. Waarden die samenhangen met functionaliteit en efficiŽntie lijken te prevaleren boven waarden als diversiteit en authenticiteit. De toekomst wordt tegenover het verleden geplaatst en het erfgoed staat in de weg. Het manifest HuB Doel-Lillo doet een dappere poging om deze onvruchtbare antithese uit de weg te ruimen en verwijst daarbij naar de positieve ervaringen met het Belvedere denken in Nederland. Met veel waardering heb ik hier kennis van genomen en wil de inhoud van dit manifest van harte aanbevelen aan bestuurders, burgers en planners/ontwerpers. Het roept op tot het zoeken naar nieuwe compromissen in oude tegenstellingen, en die compromissen.... die passen in onze cultuur."

De Erfgoedgemeenschap Doel speelde eerder een wezenlijke rol in het behoud van de historische hoeves te Kieldrecht. Ook inzake het dorp Doel wil zij een brugfunctie vervullen tussen overheid, bewoners en erfgoedactoren.

► De brochure "De Hub Doel-Lillo" is te verkrijgen door overschrijving van 12 euro (verzending inbegrepen) op rek. nr. 418Ė6058891Ė29 met vermelding 'Hub' alsook naam en adres.
U kan de brochure ook gratis downloaden (pdf).


Andere voorstellen voor de toekomst van Doel

► Ons Doel voor morgen (Doel 2020, 2008): Visie op het Doel van de toekomst, het dorp biedt unieke meerwaarde voor de haven