BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 30 januari 2009

Een alternatief voor Doel

Erfgoedgemeenschap Doel stelt publicatie voor

De hervatting van de afbraakwerken in Doel zorgde afgelopen dagen opnieuw voor heel wat commotie. In Doel zelf neemt de spanning tussen de slopers en bewoners hand over hand toe. Maar ook buiten Doel is het onbegrip tegenover de actie van de Vlaamse overheid groot. Om die tegenstelling te overstijgen lanceert de Erfgoedgemeenschap Doel een toekomstplan 'Hub Doel-Lillo'. Een alternatief dat zachte waarden (erfgoed, horeca, natuur, stilte, open ruimte, toerisme,...) verbindt met harde waarden (haven, industrie,...) en daardoor economische meerwaarde creŽert. De verzorgde publicatie werd deze middag in het gemeentelijk ontmoetingscentrum van Doel voorgesteld aan de pers.

Het toekomstplan 'Hub Doel-Lillo" krijgt brede steun van de erfgoedwereld in Vlaanderen en Nederland. Dat blijkt uit talrijke reacties van mensen uit de academische wereld en de erfgoedwereld die de publicatie voorafgaand inzagen. Eťn citaat, van Roel During, Assistent Professor, Belvedere Leerstoel aan de universiteit van Wageningen:

"... erfgoed lijkt niet of nauwelijks inpasbaar in de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven. Waarden die samenhangen met functionaliteit en efficiŽntie lijken te prevaleren boven waarden als diversiteit en authenticiteit. De toekomst wordt tegenover het verleden geplaatst en het erfgoed staat in de weg. Het manifest HuB Doel-Lillo doet een dappere poging om deze onvruchtbare antithese uit de weg te ruimen en verwijst daarbij naar de positieve ervaringen met het Belvedere denken in Nederland. Met veel waardering heb ik hier kennis van genomen en wil de inhoud van dit manifest van harte aanbevelen aan bestuurders, burgers en planners/ontwerpers. Het roept op tot het zoeken naar nieuwe compromissen in oude tegenstellingen, en die compromissen... die passen in onze cultuur."

De Erfgoedgemeenschap Doel speelde twee weken geleden een belangrijke rol in het behoud van de historische hoeves te Kieldrecht. Ook inzake het dorp Doel wil zij een brugfunctie vervullen tussen overheid, bewoners en erfgoedactoren. Zij hoopt dat deze publicatie daartoe een aanzet kan zijn.

Een directe link naar de digitale versie van de publicatie vindt u hier. Verdere info: Erfgoedgemeenschap Doel: Johan De Vriendt, 0479-99 06 71.