BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

www.archeonet.be , 12 januari 2009

Erfgoedsector protesteert tegen afbraak hoeves

http://www.archeonet.be/?p=5121
http://www.archeonet.be/?p=5054