BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Erfgoedgemeenschap Doel, 9 maart 2009

Erfgoedgemeenschap Doel eist grondig en allesomvattend erfgoedonderzoek in Doel en de polder

Maatschappij Linkeroever spot met Erfgoedwaarden en Erfgoedwerkers

Persmededeling Erfgoedgemeenschap Doel, 9 maart 2009 Erfgoedgemeenschap Doel eist grondig en allesomvattend erfgoedonderzoek in Doel en de polder Maatschappij Linkeroever spot met Erfgoedwaarden en Erfgoedwerkers

De Erfgoedgemeenschap Doel en polders is geschokt door de handelswijze van de Maatschappij Linkeroever en zijn directeur Daan Schalck. Eerder vandaag ontkende de Maatschappij Linkerscheldeoever bij monde van Daan Schalck dat er vandaag een historisch herenhuis onder de sloophamer moest verdwijnen in Doel. Nochtans werden er in opdracht van Schalck voorbije dagen wel al grondige vernielingen aangericht aan het pand. De ontkenning van Schalck kwam er n.a.v. de bezettingsactie die deze morgen startte. Daarbij houden tien jeugdige actievoerders al een ganse dag een statig herenhuis van rond 1800 bezet. Wat zij vragen voor betreffend pand en andere historische gebouwen in Doel is een degelijk erfgoedonderzoek.

De Maatschappij tracht hier op een schalkse en achterbakse manier de goedgemeente te bedriegen. Wanneer zij het echt goed voorheeft met erfgoed stopt zij onmiddellijk met alle afbraakwerken, laat zij het sloopmateriaal (containers, kranen, e.d.) weghalen,laat zij officieel weten dat de afbraakwerken stil liggen en voert zij overleg. Daarvan is echter niets te merken. De mededeling van Daan Schalck dat het erfgoedonderzoek de afbraakwerken niet mag vertragen spreekt boekdelen. De mededeling dat door de actie van jonge actievoerders het herenhuis dan maar zal afgebroken worden zonder erfgoedonderzoek zegt àlles over de ware bedoelingen van Schalck. Wat is de reden dat dit Herenhuis plots – en zo rap als mogelijk – moet verdwijnen? Van wat staat het in de weg? Waarom moet de intacte Camermanstraat aangepakt worden als er in Doel nog echte krotten rechtstaan en er overal nog puin ligt dat moet opgeruimd? Het ware ongetwijfeld een goede zaak mocht de heer Schalck dit kunnen verduidelijken.

De Erfgoedgemeenschap is betrokken bij het overleg rond de erfgoedwaarde van de historische hoeves in de Oud Arenbergpolder te Kieldrecht. Bij de start van dit overleg werd beslist het onderzoeksveld te verruimen tot al het bedreigd bouwkundig erfgoed van de streek. Daar hoort dus ook Doel bij. De huidige economische situatie maakt bovendien dat er géén enkele reden is tot een overhaaste afbraak.

Wat het bedreigde pand betreft. Het historische herenhuis is opgetrokken in empire stijl en is vooral belangrijk omwille van zijn intacte interieur. Het stucwerk is formidabel. De oude schouwen zijn helaas geplunderd. De bomen in de weelderige tuin dateren uit 1800 en hebben daarom erfgoedwaarde. Maar de tuin wordt momenteel gebruikt door de afbreker als een stort. Is het dat wat de ex-historicus Daan Schalck bedoelt met erfgoedonderzoek?

Uit voorgaande blijkt dat de Maatschappij niet beseft wat erfgoed is. Zowel het empirehuis als het intacte 17de eeuwse stratenpatroon van het unieke Scheldedorp behoren daartoe. Daarom eist de EGD niet alleen een allesomvattend erfgoedonderzoek. Zij eist ook een dringend overleg met alle betrokken instanties en actoren.

Johan De Vriendt
namens Erfgoedgemeenschap Doel