BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Erfgoedgemeenschap Doel

Steunbetuigingen

In naam van Heemkundige Kring Braem vzw uit Elversele (Temse) deel ik u mee dat wij het memorandum voor het behoud van Doel volmondig onderschrijven. Een verzoening van havenbelangen en dorpsbelangen lijkt ons perfect mogelijk en het is verschrikkelijk te moeten vaststellen dat zowel lagere als hogere overheden hand-en-spandiensten verlenen bij de ontmanteling van een levensvatbaar en historisch belangrijk dorp als Doel.

Namens H.K.Braem vzw
De secretaris, Luc Peleman
p.a. voorzitter Marcel de Kimpe, Vestwegel 5, 9140 Elversele


Ik heb zeer veel sympathie voor uw actie. Ik loop overigens wel vaker rond met (ondertussen al wat versleten) T shirts van uw actie groep. Ik ben echter vooral informatie verzameld over de milieukundige aspecten van industriële vervuiling met nadruk op logistiek (lawaai, fijn stof, etc). In die zin heb ik het altijd waanzinnig gevonden om het Deurganckdok te bouwen, niet alleen owv zijn gevolgen voor het dorp Doel maar ook owv de gevolgen voor het ganse Vlaamse hinterland. Bemerk overigens dat minister Peeters nu al spreekt van 'Flanders Port Area", alsof gans Vlaanderen één logistieke vlakte is voor de vier zeehavens. Spijtig genoeg ben ik niet goed geplaatst voor de sociologische gevolgen van wat nu met Doel gebeurt. Ik ben wel bereid op rustigere momenten (ik heb het ook professioneel druk en ivm de luchthaven, nachtvluchten START programma, etc) maar we vinden mekaar zeker in de strijd tegen de logistieke waanzin van de Vlaamse en de federale regering.

Marc Goethals, Daedalus (Zaventem)


Namens alle personeelsleden van het stadsarchief Mechelen onderschrijven wij van harte het memorandum van de Erfgoedgemeenschap Doel. Nog veel succes en moed gewenst met het verdere project. Hou ons op de hoogte.

Willy Van de Vijver, Archivaris-Diensthoofd Stadsarchief Mechelen


Wij sturen Uw bericht door aan onze medewerkers en leden - het memorandum is een degelijk inhoudelijk werkstuk dat wij volledig kunnen steunen.

VVIA


Ik hoop dat je héél veel ondersteuning krijgt, voor je memorandum, Doel moet blijven!.

We moeten eens de ongebreidelde havenuitbreiding en het opslokken van woon-, leef- en natuurgebieden zien te stoppen, te beginnen bij Doel en De Kaloot


Wij ontvingen uw memorandum en hebben dit met interesse gelezen. Het is zeer degelijk en gefundeerd opgebouwd.

Niet langer dan vorige week geleden waren wij deelnemers aan het colloquium "Erfgoed buiten" ingericht door De Liereman,het VIOE en R-O Vlaanderen. Dit internationaal colloquium stelde dat cultuurhistorische achtergronden en gegevens diende meegenomen te worden bij het uittekenen van nieuw in te richten landschappen. Herhaaldelijk werd hier door de Nederlanders naar het Belvedere-rapport verwezen. Dit is echter een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Als oud-inwoner van LILLO, en dus gebuur, ondersteunen wij te volle de actie die u voert.

Heemkundige Kring Zoersel vzw
Jan Denissen
Voorzitter en bestuurslid Heemkunde Gouw Antwerpen


Wij steunen DOEL!! Als groep met 25 jaren vechten tegen de bierkaaien en al degenen die dergelijke hindernissen opwerpen voor onze mijngebouwen, mijnwerkerswoningen en de cité's. Met wisselend succes tegen mensen, tegen een mentaliteit!! Wij sturen jullie verder.

Wij wensen U veel succes!

De Stichting Erfgoed Eisden, Jan Kohlbacher, voorzitter


Hierbij ondersteun ik graag het opgestelde Memorandum, ter vrijwaring van de erfgoed- en leefwaarden van Doel. (Beide aspecten zijn trouwens het best samen te beschouwen, gewoonweg omdat ze elkaar ondersteunen).

Zoals u weet, komt Vlaams minister Dirk Van Mechelen maandag a.s. naar het gemeentehuis van Beveren, om het lot van het erfgoed van Doel te bespreken.

In een afzonderlijke mail aan het gemeentebestuur van Beveren vroegen wij, als algemene Vlaamse molenvereniging, aandacht voor het lot van de Molen van Doel, zelfs reeds aangevuld met een specifieke molentechnische visie.

We weten echter maar al te goed dat de Molen van Doel eerst en vooral "als factor van het geheel" moet worden beschouwd.

Lieven DENEWET, eindredacteur Molenecho's (Vlaamse vereniging, tijdschrift en website voor molenbehoud en molenstudie)