BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 18 juli 2016

Vlaamse Regering neemt nieuwe beslissing inzake Antwerpse Havenuitbreiding

Doel 2020 en Erfgoedgemeenschap Doel & Polder bereid om constructief mee te werken maar voorlopig blijven veel vragen

Op vrijdag 15 juli heeft de Vlaamse Regering een startbeslissing goedgekeurd complex project extra containerbehandelingscapaciteit Haven van Antwerpen. Niet voor het Saeftinghedok, maar voor 'extra containerbehandelingscapaciteit'. Daarmee wil men zoeken naar een oplossing voor het zogenaamde tekort aan ruimte voor de behandeling van containers in de Haven van Antwerpen. De VR wil daarbij gebruik maken van het gloednieuwe decreet 'complexe projecten'.

Het decreet 'complexe projecten' is vorig jaar goedgekeurd en kadert binnen een proces van de overheid om grote infrastructuurprojecten sneller en gemakkelijker goedgekeurd te krijgen. De uitbreiding van containerbehandelingscapaciteit is het eerste echte grote project waarvoor dit decreet wordt ingezet. Het tijdstip komt niet als een verrassing. Van het GRUP dat de bouw van het Saeftinghedok moest mogelijk maken Ė en al voor grote delen geschorst is - wordt verwacht dat het binnenkort helemaal wordt onderuit gehaald door de Raad van State.

Het nieuwe decreet vertrekt officieel niet van een plan, maar van een probleemstelling. In dit geval de zogenaamde nood aan extra containerbehandelingscapaciteit. In tegenstelling tot de huidige procedures worden niet enkel overheden en allerhande geÔnstitutionaliseerde instanties betrokken bij de voorbereiding, maar ook burgers en actiegroepen. Dit moet voorzien in meer inspraak en transparantie. Dergelijke veranderingen kunnen wij alleen maar toejuichen, en met ons vermoedelijk alle andere actiegroepen ten lande. Dit initiatief wijst hopelijk op een kentering in het denken en de manier waarop de overheid omgaat met haar burgers en de manier waarop zij worden betrokken bij grote infrastructuurprojecten.

Op 16 juni waren Doel2020, de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, Straten-Generaal, Ademloos en Ringland aanwezig op een rondetafelgesprek met de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf over dit complex project. Daarin heeft de overheid kennis gegeven van haar intenties en aan de actiegroepen gevraagd voorstellen en alternatieven te formuleren voor extra containerbehandelingscapaciteit. Hetgeen daar werd verkondigd door de Vlaamse overheid klonk veelbelovend. Maar de actiegroepen zitten momenteel wel met grote vragen. De Vlaamse regering en het Antwerps Havenbedrijf zeggen op zoek te willen gaan naar alternatieven voor het Saeftinghedok. Maar voortgaande op de communicatie van voorbije dagen blijven zij pleiten voor aanleg van het Saeftinghedok en zetten zij hun juridisch gevecht met de actiegroepen verder. Dit komt de geloofwaardigheid van de Vlaamse Regering en het Antwerps Havenbedrijf niet ten goede, en creŽert twijfel omtrent hun oprechtheid inzake het onderzoek naar alternatieven.

Doel2020 en de EGD&P zijn altijd duidelijk geweest in datgene waar ze voor staan. Wij hebben ons ook altijd bereid verklaard om op constructieve manier te dialogeren en mee te zoeken naar oplossingen die kunnen tegemoet komen aan ŗlle betrokkenen in het dossier. Daar verandert niets aan. De komende maanden zullen uitwijzen of dit ook het geval is voor de Antwerpse haven en de Vlaamse overheid.