BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 26 februari 2014

Vlaamse Regering wil geschorste GRUP-plan depanneren met kunstgreep!

De Vlaamse Regering is van plan om deze week het geschorste GRUP-plan in te trekken en opnieuw vast te stellen. Dat wordt vandaag op de Raad van Bestuur van de MLSO toegelicht door de voorzitter a.i. van de MLSO, havenbaas Eddy Bruyninckx. De reden hiervoor is dat uit het geschorste gewestplan bewoners in Doel middelen kunnen putten om af te dwingen dat het woongenot wordt gerespecteerd en dat hun dorp beveiligd en onderhouden wordt. Dat wil men in havenkringen ten allen prijze verhinderen. En de Vlaamse Regering blijkt daar – zie toelichtingsnota RvB – oren naar te hebben.

In hoeverre een en ander kan zonder opnieuw in een juridisch moeras te verzanden is zéér de vraag. De Vlaamse Regering mag zich hierin dan laten adviseren door gerenommeerde advocatenbureaus, het belet niet dat zij inzake het dossier Doel al 15 jaar lang keer op keer ongelijk krijgt.

Voor Doel 2020 is het alleszins de zoveelste illustratie van het feit hoe het Antwerps Havenbedrijf geen enkel respect wenst op te brengen voor de rechtsstaat. En hoe dat zelfde Havenbedrijf de wet weet te dicteren aan de Vlaamse Regering.

Hoe men het draait of keert, als men een echte oplossing wil voor de Linkeroever en de Waaslandhaven, zal men in dialoog moeten gaan met bewoners en actiecomités.

Zie in het bijzonder blz. 11 e.v.

(...) De bestemming woongebied herleeft aldus in de gegeven omstandigheden en het arrest van 25 mei 2012 zou aldus opnieuw door de in deze procedure betrokken partijen kunnen worden tegengeworpen, dan wel lijkt het voorspelbaar dat op basis van dezelfde gronden om een gelijke maatregel zal worden verzocht. Eerder bekwamen sommige inwoners reeds een voorlopige maatregel om het woongenot te beschermen. Er is eigenlijk geen reden om nu aan te nemen waarom er minstens over een voorlopige maatregel niet op dezelfde manier zou worden beslist.

Het Vlaamse Gewest formuleerde de intentie om tegen eind februari de geschorste delen in te trekken en over te gaan tot een nieuwe definitieve vaststelling voor wat betreft de geschorste delen van het GRUP. Dit zou als resultaat hebben dat de juridische situatie opnieuw wijzigt.