BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 3 maart 2021

Historisch schip Ortelius komt dan (eindelijk) toch naar Doel.

Na maanden van gepalaver en soms echte obstructie kan de 125 jaar oude tjalk Ortelius eindelijk naar Doel komen voor restauratie. Voor Doel 2020 vormt het een belangrijke stap. Niet alleen voor de heropleving van het dorp, maar hopelijk ook voor de verstandhouding tussen bewoners en overheid. Die geraakte afgelopen twee jaar danig verzuurd.

Het historische schoolschip Ortelius dateert uit 1898 en is al sedert begin deze eeuw uit de vaart. Sedert 2019 stond dit stuk varend erfgoed te koop en in de lente van 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen de verkoop goed aan de vzw 'De Maakschappij' in Doel. Omdat het varend erfgoed betreft waren er strikte voorwaarden verbonden aan de verkoop. Pieter Ghysels uit Doel, verbonden aan de vzw de Maakschappij en Atelier De Nijs in Doel, kon daaraan beantwoorden. Bedoeling is dat dit stuk varend erfgoed in Doel wordt gerestaureerd en daarna terug in de vaart wordt gebracht.

De vzw vroeg voor de restauratie de (tijdelijke) beschikking over een braakliggend terrein vlak bij het atelier maar klopte daarvoor gedurende 10 maand aan dovemansdeuren. Het heette dat men "geen precedenten wilde scheppen". Of men verwees naar de toekomststudie voor Doel die... opgeschort was. In januari van dit jaar klaagden de vzw en Doel 2020 de aanhoudende obstructie aan. Vorige week liet de vzw aan de bevoegde minister weten dat het schip sowieso naar Doel komt. Desnoods zou het op de kade zelf gerestaureerd worden. Begin deze week kwam er dan eindelijk groen licht. Dat werd zowel rechtstreeks aan de vzw gecommuniceerd, als aan bewonersvereniging Doel 2020.Doel 2020 is tevreden dat er bij de verschillende betrokken overheden finaal toch geluisterd is naar de argumenten. Het actiecomité is ervan overtuigd dat het project kan bijdragen aan de heropleving van Doel maar ook een verbindende rol kan spelen bij verschillende betrokken actoren. Het laat alleszins zien hoe initiatieven in het Scheldorp voor de toekomst een meerwaarde kunnen betekenen voor de ruime regio.

Toegankelijkheid, erfgoed, traditie, ambacht en vakkennis, zijn enkele kernwoorden die het mantra vormen van de vzw de Maakschappij. Het schip ligt momenteel nog op de droogdoksite te Antwerpen maar wordt binnenkort met een ponton over de Schelde naar Doel gebracht en vervolgens met een uitzonderlijk transport en dito kraan op zijn plaats gezet vlak bij Atelier De Nijs. Dan kan de restauratie in hartje Doel beginnen.