BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 8 maart 2023

Dreigende instorting oude maalderij in Doel toont waar (dringende) noden liggen voor Scheldedorp

Afgelopen dinsdag kwam op de hoek van de Visserstraat en de Havenweg in Doel een deel van de hoekgevel van de voormalige maalderij van Doel naar beneden. Net zoals veel panden is de maalderij in afwachting van overdracht naar een andere instantie nog altijd in eigendom van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Volgens een mededeling van MLSO-directeur Peter Van de Putte, staat het pand "op instorten". Dat lijkt een dichterlijke overdrijving. Maar bewoners zijn niet verbaasd over het incident. De dakgoten van het gebouw zijn al jarenlang kapot en nooit hersteld. Dat zorgde voor insijpeling in de gevel en vervolgens voor steeds grotere scheuren op de hoek van de twee gevels. Dat die het - gezien het uitblijven van enige herstellingswerken - finaal zou begeven stond in de sterren geschreven. En zo zijn er nog gebouwen in Doel.

Ondanks het feit dat de MLSO als eigenaar in het verleden door de rechtbank herhaaldelijk veroordeeld werd om de huizen in Doel deftig af te sluiten en te beheren "als een goed huisvader" kwam de MLSO haar plichten nooit na. Het afsluiten van de panden werd uiteindelijk enkele jaren geleden aangevat door de diensten van Maritieme Toegang (MOW). Tot nu werd aan de kapotte dakgoten en beschadigde daken nog niets gedaan. Het uitblijven van noodzakelijke herstellingswerken heeft intussen op verschillende plaatsen in het dorp voor gevaarlijke toestanden gezorgd én voor onnoemelijk veel schade aan soms erg waardevolle gebouwen.Momenteel staat met betrekking tot de toekomst van het Scheldedorp heel wat in de steigers. Dat los daarvan op het terrein dringend en concreet moet gehandeld worden is deze week opnieuw duidelijk geworden.

Intussen werd met het oog op renovatie in Doel een eerste selectie gemaakt van gebouwen in het dorp. Parallel ontwikkelde Doelland, het initiatief van de faculteit architectuur van de KULeuven, met betrekking tot een aantal panden concrete projecten. Deze maand start Erfpunt met de procedure voor de opmaak van een Onroerend Erfgoed Richtplan en vorige maand werd het bureau OMGEVING aangeduid om de vervolgopdracht 'Toekomst Doel' uit te werken. Dat zijn positieve signalen. Maar parallel daarmee moet op het terrein dringend gehandeld worden. Dat wil zeggen dat de verantwoordelijke eigenaar(s) er alles aan moeten doen om de gebouwen in Doel te beveiligen en regen- en winddicht te maken. In een volgend stadium kan dan besloten worden of panden in aanmerking komen voor restauratie, renovatie, gecontroleerd verval of sloop.