BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 8 april 2020

Historisch kerkhof van Doel wordt behouden!

Geen ruimingen meer op historisch kerkhof van Doel. Funerair erfgoed krijgt eindelijk bescherming.

Na verschillende jaren van gehakketak over het thema werd gisteren op de gemeenteraad van 7 april in Beveren beslist om, in navolging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004(!) tot "organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria", de lijst goed te keuren met waardevol funerair erfgoed voor de kerkhoven van Beveren.

Reeds in 2005 werd voor de verschillende deelgemeenten van Beveren een lijst opgesteld door de Gemeentelijke Culturele Raad en de Hertogenlijke Kring Land van Beveren. Maar er gebeurde de vijftien volgende jaren niets mee. Daardoor werden voorbije jaren nog heel wat historisch belangrijke graven opgeruimd. Dat zorgde vooral met betrekking tot de oude begraafplaats van Doel voor verschillende incidenten. Zo werd anderhalf jaar geleden het graf opgeruimd van oud-strijder en oorlogsslachtoffer, Theofiel Jozef De Munck, die op het einde van de Tweede Wereldoorlog in Doel vermoord werd door terugtrekkende Duitse soldaten. Het graf van De Munck lag op het ereperk van het kerkhof te Doel en stond op de lijst die in 2005 was opgesteld. De zaak werd (nog voor de geplande ruiming) aangekaart door Doel 2020 en ook tijdens de gemeenteraa werden er door gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) vragen over gesteld. Toch werd geruimd. De onafhankelijke lijst, Beveren 2020, plaatste hierna het thema bij herhaling op de agenda van de gemeenteraad. Begin dit jaar kwam er eindelijk duidelijkheid en werd aan de leden van de gemeenteraad een uitgebreide werknota en inventaris voorgesteld. Die werd op 7 april goedgekeurd.

Dat er eindelijk een punt staat achter de systematische vernietiging van dit belangrijke funerair erfgoed kunnen we als bewoners- en actiecomité enkel toejuichen. Enig minpunt is dat het schepencollege van Beveren voor Doel nog geen peterschap of adoptie toestaat voor graven in Doel. Daarvoor wacht zij nog op de studie over de toekomstvisie voor Doel. Doel 2020 ziet geen enkele reden om nog langer een afwachtende houding aan te nemen. Sedert de Vlaamse Regering zich heeft uitgesproken over het behoud van Doel is er geen enkele reden voor de gemeente Beveren om zijn verantwoordelijkheid nog langer te ontvluchten of voor Doel andere regels te hanteren dan voor de andere deelgemeenten. Het actiecomité hoopt dat het gemeentebestuur van Beveren ook met betrekking tot het bouwkundig waardevol erfgoed in Doel niet langer bij de pakken blijft zitten en snel actie onderneemt.