BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 1 september 2022

Rechtbank wijst vordering van Doelenaars af

Technofestival Doel

De kortgedingrechter bij de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde heeft vandaag de vordering om het technofestival in Doel te verbieden afgewezen. De vordering was ingesteld door 12 bewoners uit de dorpskern van Doel en 3 vzw's. De zitting die meer dan twee ur in beslah nam vond afgelopen vrijdag plaats. De bewoners wezen vooral op de kwetsbaarheid van het historische dorp Doel en de te verwachten overlast. De rechter noemde de zaak ontvankelijk maar niet gegrond. De vordering werd afgewezen op formele gronden. Volgens de rechter hadden de bewoners de kans om al veel eerder naar de rechter te stappen. Die stelling is op zich vreemd, want de gemeente Beveren gaf pas kennis van een vergunning op 11 augustus. Volgens de gemeente was er eerder nog geen sprake van een toestemming.

Momenteel lopen nog klachten bij verschillende administraties maar of die nog enig verschil kunnen maken valt moeilijk in te schatten. Voor Doel 2020 blijft de organisatie van een technofestival in de historische kern van het Scheldedorp sowieso getuigen van weinig respect. Ondanks alle retoriek van zowel Beveren, als de organisatoren, betreft het een evenement waar de lokale verenigingen en een overgrote meerderheid van de bewoners geen boodschap aan hebben. Een gegeven dat systematisch werd genegeerd, ook al stelden de organisatoren aanvankelijk dat hun project pas kon doorgaan als het "door iedereen" werd onderschreven. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat ergens anders in een historische dorpskern in Vlaanderen dit soort festival een goedkeuring zou krijgen. Het zogenaamde 'Festival Doel' heeft geen enkele voeling met het dorp of de verenigingen die er afgelopen jaren in bijzonder moeilijke omstandigheden actief waren. Het initiatief staat ook haaks op de traditie van toegankelijke, kleinschalige en gezinsvriendelijke activiteiten die intussen zo kenmerkend zijn voor het Scheldedorp.