Inventaris van de afbraak van Doel
Inventory of the destruction of DoelInventaris van alle huizen in Doel 2009

Alle huizen van Doel in een pdf-document - all houses of Doel in one pdf-file.
Alle gevels van Doel per straat in Word-documenten - all facades of Doel by street in Word files.
Overzichtsfoto's van alle straten - photographs of all streets.
Inventaris van de afbraak van Doel

Inventaris van de afbraak in een pdf-document (in opbouw) - inventory of the demolition in a pdf file.
Voortgang van de sloop (foto's van 41 af te breken woningen in 2009 met aanduiding van afbraakdatum) - 41 houses to be demolished in 2009 with indication of demolition date.
Actuele foto's van de slopings- en vandaliseringswerken - recent photos of the demolition and vandalizing by the Flemish government.Collage: Jef Deyaert
© 2009 Doel 2020