BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 6 oktober 2011

Milieuverantwoordelijken Antwerpse Haven bevestigen kritiek inzake natuurcompensaties

Een interview met twee topverantwoordelijken uit het Antwerps Havenbestuur en Peter Symens van Natuurpunt deze week in Portaal – magazine Alfaport Antwerpen bevestigt wat vorige week door een onafhankelijk ornitoloog werd aangekaart: de nietsontziende manier waarmee men natuurcompensatiegebieden realiseert op de Antwerpse Linkeroever is géén eis van Europa. Bovendien blijkt de aanleg van kunstmatige (!) natuurgebieden op nogal wat nattevingerwerk te berusten. Want – zo geven alle betrokkenen toe – over hoeveel oppervlakte nodig is om een populatie van een bepaalde soort te herbergen zodat ze kan overleven moet... nog veel onderzoek gebeuren! Het is iets wat ook al werd aangekaart door Jacques Van Impe in zijn onafhankelijke studie over de weidevogels op Linkeroever. Maar ondanks al die onduidelijkheden wil men wel opnieuw honderden ha natuucompensatiegebieden aanleggen in de polders rond Doel. Zonder overleg. Maar wel met gevolg dat opnieuw 750 ha historische polders en 155 huizen en boerderijen moeten verdwijnen...

Het interview in Portaal illustreert ook op stuitende wijze hoe grondig het natuurbeleid verschilt in de polders waar men te maken heeft met mensen (!) tegenover de bedrijven in het Antwerps Havengebied. Waar bewoners systematisch worden geconfronteerd met een voldongenfeitenbeleid die tot doel heeft hen te verdrijven gaat het in het Havengebied om overleg en om "meer kansen te creëren voor de natuur zonder afbreuk te doen aan de ontwikkeling en exploitatie van de haven." Waarom zo een overleg- en consensusmodel aangewezen is tegenover bedrijven maar afgewezen wordt als het om honderden mensen gaat mag een raadsel heten. Volgens Laura Verlaeckt en Kris De Craene van het Havenbedrijf wil men vooral uitgaan van een globale benadering. Dat klinkt allemaal zeer goed. Maar dat in die zogenaamde globale benadering mens en erfgoed totaal ontbreken geeft het natuurbeleid in en om de Antwerpse Haven wel een zéér griezelig tintje.

Artikel (pagina 1) uit Portaal – magazine Alfaport Antwerpen
Artikel (pagina 2) uit Portaal – magazine Alfaport Antwerpen