BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 16 maart 2011

Geplande Havenuitbreiding botst op onverenigbaarheid met Kerncentrale Doel

Doel 2020 sluit zich aan bij kritische bedenkingen van onafhankelijk raadslid

Naar aanleiding van de discussie rond de veiligheid in de Belgische nucleaire installaties sluit Doel 2020 zich aan bij de kritische bedenkingen van het Beverse onafhankelijke gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens. Die liet eerder op de dag verstaan dat een uitbreiding van de Antwerpse Haven op Linkeroever met een Saeftingedok niet kan omwille van de te korte afstand tot de Kerncentrale van Doel. De insteek van het Saeftinghedok zou (als het er ooit komt) namelijk grenzen aan de terreinen van KCD.

In het licht van wat zich momenteel afspeelt in Japan valt dit moeilijk te geloven. Bij al het voorbereidende werk van afgelopen jaren voor een verdere uitbreiding van de Haven op Linkeroever is zelfs op geen enkel moment een risico-analyse gemaakt! Alsof de Kerncentrale van Doel niet bestaat. En dat terwijl alle directeurs die de KCD ooit heeft gehad in 1998 stelling namen tegen havenactiviteiten binnen een perimeter van 1800m rond de Kerncentrale. De directeurs in kwestie vonden niets uit. Zij volgden daarmee de internationale veiligheidsrichtlijnen voor Kerncentrales.

Doel 2020 drukt de hoop uit dat met de dramatische gebeurtenissen in Japan de bezwaren van de voormalige directeurs van KCD eindelijk naar waarde worden geschat.

Klik hier voor de perstekst verspreid door raadslid Stevenheydens.