BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persbericht Bruno Stevenheydens, 24 februari 2011

Over de veiligheid in en rond de kerncentrale mogen geen compromissen gemaakt worden, zelfs niet als het over het 'zogenaamde havenbelang' gaat!

Niet de discussie over het openhouden/sluiten is dringend aan de orde, wel die over een volledig sluitende en verhoogde veiligheid. Tsunamis en aardbevingen zijn hier zo goed als uitgesloten. Incidenten (aanslagen) bij petrochemische en industriebedrijven in de haven van Antwerpen kunnen echter wel voor een bedreigende kettingreactie zorgen waartegen de centrales van Doel en alle andere gebouwen op de site bestand moeten zijn.

Reeds in 1998 diende de directie van de Kerncentrale Doel een bezwaarschrift in tegen havenuitbreidingen in de omgeving van Doel. Er werd gesteld dat de nucleaire installaties bestand zijn tegen externe factoren, zoals een brand of ontploffing met gevaarlijke stoffen, op voorwaarde dat de feiten zich voordoen op minimum 1800 meter van de site. Binnen een straal van 1800 meter rond de centrale is verdere uitbreiding van de industrie en ook op- en overslagbedrijvigheid niet aangewezen.

Hopelijk wordt hier de hoogste aandacht aan geschonken als binnenkort de Vlaamse regering haar Gewestelijk RUP voorlegt over mogelijke havenuitbreidingen waarvan een zogenaamde Saeftinghezone/dok in de onmiddellijke omgeving van de kerncentrale reeds bekend is. Over de veiligheid in en rond de kerncentrale mogen geen compromissen gemaakt worden, zelfs niet als het over het "zogenaamde havenbelang" gaat!... Een Saeftinghezone/dok is dan ook uitgesloten als men de hoogste veiligheidsvoorzieningen in en rond de kerncentrale te Doel in acht neemt.

Als bijlage mijn laatste federaal initiatief (Kamer van Volksvertegenwoordigers) hierover van een jaar geleden.

Vriendelijke groeten,
Bruno Stevenheydens
Onafhankelijk gemeenteraadslid Beveren