BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 10 november 2015

Debat van Beverse milieuraad krijgt verrassende inleiding door actie Doel 2020 en 3G

Leden van Doel 2020 en de Derde Generatie hebben maandagavond actie gevoerd op een debat in Beveren dat handelde over de invloed van de uitbreiding van de Waaslandhaven op de polderdorpen.

Op het debat waren alle betrokken overheden overtalrijk aanwezig. Naast procesmanager Jan Hemelaer, de MLSO, twee afgevaardigden van het Havenbedrijf, VOKA en de gemeente Beveren zat ook nog Natuurpunt en de BBL in het panel maar dus niet Doel 2020, noch de Derde Generatie. Ook nadat we om deelname aan dit debat verzochten –het eerste in 15 jaar over het GRUP op het grondgebied Beveren – werd ons deelname geweigerd. Eerst omdat er zogezegd geen plaats meer was in het panel. Tweedens omdat het "niet over Doel ging gaan".

Enkele bedenkingen

  1. Blijkbaar wordt door de milieuraad van Beveren Doel en het poldergebied niet meer in aanmerking genomen als het om de 'polderdorpen' gaat. Zeer vreemd is dat.
  2. Van een debat kan bezwaarlijk sprake zijn als zo goed als àlle uitgenodigde sprekers instemmen met de op stapel staande havenuitbreiding en de vernietiging van 1500 ha Bevers grondgebied (10% van de totale oppervlakte). De aanwezige Natuurpunter is zelfs in loondienst van de Haven. Niet erg geloofwaardig voor wat werd aangekondigd als debat.
  3. De enige vereniging op het grondgebied Beveren die al bijna twee decennia lang kritische en onderbouwde kanttekeningen maakt bij de geplande havenuitbreiding en met argumenten het debat aangaat mbt de mobiliteitsproblematiek, de vernietiging van open ruimte, de leefbaarheid van de ruimere regio wordt uit het debat geweerd.

Op het moment dat de avond juist van start was gegaan gingen een tiental actievoerders het podium op. Ze plaatsten zich voor de sprekers en ontplooiden affiches met daarop: Met het Saeftinghedok staat het Waasland stil / Debat ja – Eenzijdigheid nee / GRUP = toenemende onleefbaarheid / GRUP = toename sluipverkeer / GRUP = minder open ruimte / Stop natuurvervalsing

Ondertussen werd aan de aanwezigen in de zaal een pamflet uitgedeeld (zie bijlage). Een woordvoerder van Doel 2020 richtte zich rechtstreeks tot de zaal om de actie en de kritiek op het GRUP-plan toe te lichten.

Na een kwartier werd de actie afgebroken en kon de rest van de avond gewoon doorgaan.

Vanuit het publiek kwamen heel wat kritische vragen voor het panel. Maar zoals gevreesd een debat was het niet. De vragen werden zelfs afgebroken wegens... te weinig tijd. Doel 2020 en 3G drukken alleszins de hoop uit dat er in Beveren ook eens een écht debat gevoerd wordt over het GRUP.