BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Derde Generatie, 21 september 2015

Actie jongerengroep naar aanleiding van de Vlaamse Havendag

Naar aanleiding van de Vlaamse Havendag heeft jongerengroep De Derde Generatie actie gevoerd op verschillende locaties in de Antwerpse haven.

Daarbij werd de wagen van CEO Eddy Bruyninckx een tijdlang opgehouden op de MPET-terminal door jongeren die een spandoek ontvouwden. De spandoek bevatte de boodschap: Wanneer zal de haven in vrede leven met haar buren?. Bruyninckx stapte uit maar weigerde om in discussie te gaan. De auto van de havenbaas werd uiteindelijk ontzet door security-personeel.

Op andere locaties in de haven heeft 3G infostands opgezet en flyers uitgedeeld die de bezoekers informeren over de andere kant van het havenverhaal: 1500 ha historisch polderlandschap dat moet verdwijnen voor een havenuitbreiding die niet nodig is en mensonwaardige natuurcompensaties. Ook werden op verscheidene plaatsen de pendelbussen tegengehouden en flyers uitgedeeld aan de passagiers. In bijlage vindt u een beeld van een bus die deze namiddag werd tegengehouden.

De Derde Generatie bestaat uit jongeren uit Doel en de polders die weigeren zich neer te leggen bij de vernietiging van hun streek.