BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 6 juli 2014

Bedreigde polders rond Doel blijven bruisen van leven

Ondanks dreiging met verdwijning blijven Doel en de omliggende polders bruisen van leven. Zo vonden zondag 6 juli verschillende evenementen en manifestaties plaats.

Om 15u vond i.s.m. het gemeentebestuur van Beveren een officiële hulde aan het verplaatste Brits monument. Terzelfdertijd – eveneens om 15u – organiseerde ook het Comité ter bescherming van het Brits monument een korte herdenking aan de oude haven waar het verplaatste monument zich oorspronkelijk bevond. Beide huldigingen brengen de inzet van Britse militairen in herinnering die vanop de dijk in Doel met luchtafweerbatterijen Antwerpen beschermden tegen de Duitse aanvallen met V1 en V2 raketten. De alternatieve huldiging werd georganiseerd door oud-veldwachter Maurice Vergauwen en werd bijgewoond door enkele tientallen aanwezigen waaronder de meeste inwoners.

Zondag vond in de bedreigde polders rond Doel ook de 'sneukeltocht' van de Landelijke Gilden van Doel en de omliggende polders plaats. Daarmee willen de gilden laten zien wat allemaal dreigt te verdwijnen als de plannen van de Vlaamse Regering doorgaan. Ze deden dat met een fietstocht en een bustocht van 35 km door het bedreigde gebied. In totaal namen om en bij de 1000 mensen deel aan deze tocht door de bedreigde polders. Die ging o.m. langs drie boerderijen waar veelzeggend de verzetsvlag van 400 jaar Doel wapperde. Paul Van Broeck in Prosperpolder, Guido Van Mieghem in Ouden Doel en Alexander Cerpentier in de Arenbergpolder. Volgend jaar willen ze nog méér volk naar de polder halen.