BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

DorpsDichterDoel, 11 maart 2009

Mark Meekers neemt afscheid als dorpsdichter

Op 21 maart 2009 komt er voor Mark Meekers een einde aan zijn termijn als dorpsdichter van Doel (2007-2009). Voor die gelegenheid bundelde hij zijn (55) Doel- gedichten in een nieuwe uitgave "DOELGERICHT".

Met een hand die streelt en slaat, maar altijd ongebonden blijft, los van partijpolitieke of ideologische bindingen, klaagt Meekers in dat boek de ondergang van het polderdorp aan, dat zou moeten wijken voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. De gedichten uit deze 18-de bundel, werden voorgelezen op poŽzieavonden en concerten, prijkten mansgroot op de dijk en in het dorp, maakten deel uit van de "Gedenkweide".

In deze postmodernistische tijd van klein-geestigheid zijn er nog "grote verhalen" te vertellen. Ze worden niet verhuld in een discriminerend hermetisme, maar op een leesbare wijze aan de lezer aangeboden. Lieflijk, maar ook keihard bewijst Meekers met zijn verzen dat poŽzie nog steeds geŽngageerd kan zijn.

MARK MEEKERS studeerde af aan de KU Leuven en doceerde geschiedenis en esthetica. Hij publiceerde ťťn roman en tal van kortverhalen en essays, publiceerde in tijdschriften, kranten en magazines in Vlaanderen en Nederland. Zijn werk werd in vele bloemlezingen en verzamelbundels opgenomen. Volgens het "Goud der Vlaamse Letteren" zijn "Hugo Claus en Mark Meekers de meest bekroonde Vlaamse dichters". Onder zijn echte naam is hij eveneens actief als beeldend kunstenaar, die de internationale groepen Lumen Numen en Fusion (Frankrijk) oprichtte.

Enkele commentaren

  • "Schitterend!" (Walter A.P. Soethoudt)
  • "Tenminste iemand die durft en niet meehuilt met de wolven in het bos." (Patricia De Landtsheer, Symbiose)
  • "En in die zin hebben je gedichten ook wel echt hun werk gedaan. In Doel zťlf, in het straatbeeld. In het groot op borden of in het klein op de deuren van de verlaten huizen. Bij de Schelde vlak voor de bootwijding. Het was voor velen beklijvend. Het heeft mensen wakker geschud. Schitterend. Je levert prachtig werk." (Jan Creve, Doel 2020)
  • "Erg aangrijpend waren de gedichten. De mensen hielden hun adem in en hier en daar zag men een traan. Verdriet en machteloosheid over de teloorgang van dorpen en polders." (A. Cleiren, De Wase Koerier)

De bundel "Doelgericht", kan worden besteld door overschrijving van 15 € (63 blz. / verzending inbegrepen) op rekening 000-0618809-46 van Marcel Rademakers, Leo Dartelaan 20, 3001 Heverlee met vermelding van "Doelgericht".

Info: http://www.dorpsdichter.be en http://www.marcelrademakers.be