BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 10 oktober 2018

Doel 2020 woedend omwille van gemeentelijke vergunning voor bouw van containertoren midden in de polder


Doel 2020 is woedend omdat het gemeentebestuur van Beveren een omgevingsvergunning heeft verleend aan het Havenbedrijf Antwerpen voor het bouwen van een uitkijktoren op de Zoetenberm in Doel. De beslissing van het college raakte pas deze week bekend. Een openbaar onderzoek is er niet. En wie beroep wil instellen tegen deze beslissing kan dat alleen bij de provincie en mits betaling van 100 euro. Daarmee laat de burgemeester van Beveren en zijn schepencollege nogmaals zien hoe ze keer op keer plat op de buik gaan voor het Antwerps Havenbestuur.

De vraag tot bouwen van de uitkijktoren dateert van juli 2018 maar een van een openbaar onderzoek is niets bekend. Op 10-09-2018 heeft het gemeentebestuur een omgevingsvergunning verleend. Zonder openbaar onderzoek dus. Wat de mensen in de polder daarvan denken is dus zonder belang.

Het betreft een project in het kader van 'Havenland' en voorziet in de bouw van een toren van 10 meter hoog. Een toren die bovendien wordt opgebouwd uit containers. Dat daarmee opnieuw de perceptie wordt versterkt dat de polders, of wat er van overschiet voor de Antwerpse Haven niets meer is dan een aanhangsel van de haven dringt blijkbaar niet door tot het gemeentebestuur.

We begrijpen ook niet goed wat de bedoeling van al die torens eigenlijk is. Momenteel staat er reeds een uitkijktoren in Ouden Doel ter hoogte van de Schelde. Het 'Euregioproject Groot Saeftinghe' liet eerder weten een grote landschapsheuvel met uitkijktoren in de polder te willen aanleggen met grond van de havenwerken. En nu wil ook het Havenbedrijf zijn eigen toren. Allemaal in de polder. Maar aan de mensen van de polder wordt niets gevraagd. Noch door al die managementsfiguren die de verschillende initiatieven bevolken. Noch door het gemeentebestuur van Beveren.

Doel 2020 vindt het tevens bijzonder storend dat dat overal in de polder bomen moeten sneuvelen omdat dat ideale uitkijkposten zouden zijn voor roofvogels die daarmee een bedreiging vormen voor de weidevogels in de nieuw gecreëerde natuurgebieden. Maar ter zelfde tijd is er blijkbaar geen enkel probleem met torens die veel hoger zijn. Zo lang die worden gebouwd door de Antwerpse Haven of worden gefinancierd vanuit Europese geldpotje is er géén probleem.

Doel 2020 is ook verontrust over de doorstart van de inrichtingsstudie voor Prosperpolder. Vooral het feit dat men ondanks al de kritiek van de bewoners uit het gebied Prosperpolder blijft zien als 'de toeristische poort' voor 'Groot-Saeftinghe' getuigt van een totaal gebrek aan respect voor de bewoners uit het gebied. Het dreigt bovendien een van de meest authentieke stukje in Beveren te formatteren tot een een zielloze toeristenplek waar enkel het aantal bezoekers telt. Een permanente parking met een capaciteit van 90 auto's en drie autobussen en een "overloopparking" zijn de illustratie van waar men naartoe wil.Uit de inrichtingsstudie blijkt bovendien dat men – ondanks de plannen om Doel te behouden – blijft ijveren voor een verplaatsing van de molen van Doel en het Hoog Huis naar Prosperpolder. Dat getuigt niet alleen van een compleet gebrek aan historisch inzicht. Het laat ook zien hoe de plannen tot herinrichting van Prosperpolder aansluiten bij de oude vernietigingsplannen voor Doel en de ganse polder.

Doel 2020 weigert om mee te gaan in dit soort van planologie over de hoofden heen. Wij zullen volgende week bij de provincie beroep instellen tegen de omgevingsvergunning voor de containertoren in de polder. Wij zullen tevens – als de plannen voor Prosperpolder niet gewijzigd worden – de nodige stappen nemen om het gemeentelijk RUP voor de transformatie van Prosperpolder te bestrijden.