BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 5 juni 2018

CEO Vandermeiren trekt verkeerde conclusies en negeert verantwoordelijkheden

Recordomzet containers in Antwerpse Haven geeft weinig reden tot euforie

Volgens de CEO van het Antwerps Havenbedrijf Jacques Vandermeiren werden er in de Antwerpse Haven nog nooit zo veel containers behandeld als in de afgelopen maand mei. En daarmee moet er voor de nummer 1 van de Antwerpse Haven dringend een capaciteitsverhoging komen. Het riedeltje is bekend. Maar ondertussen nemen de problemen die samenhangen met de toename van de containertrafiek hand over hand toe.

Afgelopen maand werden in de Antwerpse Haven in één maand meer dan 1 miljoen TEU containers behandeld. 'Dit nieuwe record bevestigt eens te meer onze prognoses dat de haven binnen afzienbare tijd met een capaciteitstekort te maken zal krijgen en dat de vraag naar extra capaciteit steeds dringender wordt', aldus Jacques Vandermeiren.

Daarmee negeert de haventopman de toenemende problemen die gepaard gaan met de afwikkeling van de containervracht. Want die gaat nog altijd grotendeels over de weg. In totaliteit is ongeveer een kwart van het vrachtverkeer op de Ring rond Antwerpen havengerelateerd en dat neemt door de toename van de containertrafiek alleen maar toe. De eerder aangekondigde maatregelen zoals het 's nachts openhouden van de containerterminals blijkt allesbehalve een groot succes.

Eerder werd door econoom Geert Noels en ook door de NBB van België al gewaarschuwd voor een te grote focus op containertrafiek. Want die brengt relatief weinig meerwaarde mee. De vracht van MSC, de grootste rederij van Antwerpen, bestaat zelfs voor 50% uit transshipment, containers die gewoon worden afgezet om weer te worden opgepikt voor een andere haven. Wat is daar de meerwaarde van? Want ook voor transshipment moet de Vlaamse overheid dure kades aanleggen en veel ruimte voorzien.

Een ander neveneffect van al dat toenemend containervrachtverkeer zijn de honderden truckers die elke nacht en soms het ganse weekeinde doorbrengen in hun vrachtwagen zonder dat er voor die mensen noemenswaardige voorzieningen bestaan. Volgens MLSO en het Havenbedrijf hebben de meeste van die vrachtwagens niets met de haven te maken. Doel 2020 spreekt dat met klem tegen. Iedereen kan in de Waaslandhaven de facto vaststellen dat het hier om havengerelateerd verkeer gaat. De verantwoordelijkheid ligt dus voor de hand. Dat de Havengemeenschap enerzijds inzet op nog méér vrachtwagens maar anderzijds hier géén verantwoordelijkheid voor wil opnemen is niet aanvaardbaar. De toestanden met vrachtwagenchauffeurs die een gans weekeinde in de Waaslandhaven moeten doorbrengen zijn bovendien in strijd met de Europese regelgeving.

Het probleem is al jaren bekend. Maar aan concrete en realistische aanpak ontbreekt het nog altijd. Momenteel plant de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) op een perceel van vier(!) hectare een (betalende) parking met hotel. Ter zelfde tijd merkt de MLSO op dat die vier hectare verre van volstaan voor al de vrachtwagens die nu in de Waaslandhaven staan. Bijkomend vraagt de MLSO zich luidop af of al die Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs (het merendeel van de chauffeurs die overnachten in de haven) wel gaan kunnen betalen voor die parking en dat hotel.... Als bewijs van vooruitziendheid en doorzicht kan dat tellen.