BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 18 april 2018

Gemeente Beveren handelt in Doel in tegenstrijd met wetgeving en beleid inzake administratieve inschrijving

Het gemeentebestuur negeert eveneens de afspraken tussen actiecomités en Vlaamse overheid

Doel 2020 verbaast zich in toenemende mate over de houding van het gemeentebestuur van Beveren ivm domiciliëring van de conciërge in het gemeenschapshuis De Doolen in Doel. Het actiecomité stoort zich ook aan het feit dat de schepen voor leefbare polderdorpen, Boudedwijn Vlegels, zijn opdracht als schepen duidelijk ondergeschikt maakt aan zijn mandaat als voorzitter van de MLSO.

Gevraagd naar zijn houding omtrent de weigering tot inschrijving van het jonge koppel dat in De Doolen woont stelt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) dat nieuwe bewoners altijd ingeschreven worden. "Maar in dit geval gaat het om een eigendom van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). We hebben advies gevraagd en er is geantwoord dat de woning niet voldoet aan de Vlaamse Wooncode." Dat de burgemeester voor een inschrijving advies vraagt aan de MLSO is werkelijk de wereld op zijn kop. Het is bijkomend de illustratie van het feit dat Beveren zich al te makkelijk plooit naar de Antwerpse Havenplanners. Bovendien is die houding volledig in tegenstrijd met de wetgeving en het beleid inzake administratieve inschrijving. De burgemeester weet dat. Het is namelijk in het 17-jarig bestaan van gemeenschapshuis De Doolen in Doel al de derde keer dat de conciërge inschrijving in het bevolkinsregister wordt geweigerd... In vorige gevallen werd de burgemeester telkens verplicht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken om dat toch te doen.

De argumenten van Boudewijn Vlegels, schepen voor "leefbare polderdorpen", dat hij niet weet wie De Doolen beheert en dat de conciërge de MLSO niet heeft gecontacteerd zijn te belachelijk voor woorden. De Doolen wordt sedert 17 jaar onafgebroken beheerd en onderhouden door Doel 2020. Vlegels is er in een vorig leven genoeg geweest om dat te weten. In 2016 is hem persoonlijk meegedeeld dat het onze intentie was om de nieuwe conciërge in De Doolen - net als in de vorige gevallen - te laten inschrijven in het bevolknigsregister. Dat is trouwens verplicht als het om de hoofdverblijplaats gaat van een persoon. Vlegels heeft toen gevraagd om daar mee te wachten. Wat ook is gebeurd.

De mededeling aan Vlegels in de zomer van 2016 lag in het verlengde van de gesprekken die toen werden opgestart rond normalisering en regularisering voor Doel en de Polder. Bij die gesprekken waren enerzijds de verschillende actiecomités aanwezig, anderzijds het Antwerps Havenbedrijf en vertegenwoordigers van de Vlaamse administratie (MOW en Task Frorce Complex Project). Die laatsten vormen samen een meerderheid in de MLSO. Tussen alle partijen werd toen afgesproken dat voor alle bewoonde gebouwen zonder contract en voor alle feitelijke bewoners in het gebied gestreefd zou worden naar normalisering. Van zijn kant heeft Doel 2020 zich aan die afspraak gehouden en is waar nodig ook tussengekomen bij bewoners om die normalisering te bevorderen.

Op de laatste Werkgroep Gebouwen (18 januari 2018) – overleg van alle administraties die gebouwen in eigendom hebben in het gebied + de gemeente Beveren – werd door twee vertegenwoordigers van Doel 2020 de kwestie van De Doolen opnieuw aangekaart. Doel 2020 heeft daar net als op alle vorige bijeenkomsten in alle openheid gesproken over de situatie op het terrein en het feit dat het gemeenschapshuis bewoond wordt. Hoe zouden we anders dit pand hebben kunnen vrijwaren van vandalisme of brandstichting?


Vrijwilligers herstelden in 2017 de dakgoten van het Gemeenschapshuis De Doolen


Tijdens bewuste vergadering (20-tal aanwezigen) bevestigde de vertegenwoordiger van de MLSO trouwens op vraag van de voorzitter van de Task Force Complex Project, Freddy Aerts, op de hoogte te zijn van het feit dat De Doolen permanent wordt bewoond... Er werd ons toen meegegeven dat de kwestie binnen de MLSO zou besproken worden. Blijkbaar was dat dus om te lachen.

Doel 2020 vraagt aan de burgemeester en de schepen van leefbare polderdorpen dat ze doen wat van hen verwacht wordt: namelijk de wet respecteren. Tevens dat ze de mensen die ervoor zorgen dat er een minimum aan sociale controle aanwezig blijft in Doel geven wat ze verdienen: respect. Waarvoor dank.

Bijlage: Advies van de Raad van State inzake administratieve inschrijving.