BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 4 april 2018

Antwerps Havenbedrijf mobiliseert Antwerpse politie om moppentappers te vangen

Volgens welingelichte bronnen zet de Antwerpse politie momenteel massaal mensen en middelen in om de oorsprong te achterhalen van de nep-cocaïne die op 1 april per brief afgeleverd werd bij een aantal topmensen van de Antwerpse Haven. Daarvoor worden nu zelfs camerabeelden geanalyseerd. En er wordt luidop gespeculeerd over de betrokkenheid van D2020.

De ontplooiing van mensen en middelen verbaast. Vooral omdat al van dag 1 duidelijk was dat het om een mop ging die verwijst naar de Haven als draaischijf voor cocaïne. Dat werd door de politie zelf gecommuniceerd aan verschillende journalisten. Dat de Antwerpse politie voor moppentappers nu zelfs camerabeelden gaat ontleden is waarschijnlijk vrij uniek.

Dat dit gebeurt kan niet los gezien worden van diegenen voor wie de grap bedoeld was: het Antwerps Havenbedrijf. De boodschap is duidelijk: Met het Havenbedrijf of de haven wordt niet gespot. Ook al is ze een draaischijf voor cocaïne.

De inzet van mensen en middelen om de mopjesmakers te vangen staat in groot contrast met de manier waarop de voorbije jaren in Doel en de polder met echte criminele feiten werd omgegaan. Daarbij spreken we over honderden strafbare feiten waaronder niet minder dan 12 brandstichtingen in Doel-centrum. Voor zover ons bekend werden daarbij NOOIT camerabeelden geanalyseerd. Ook al werd daarop aangedrongen. Ook al hadden die duidelijkheid kunnen brengen over de daders. En meer zelfs, de golf van geweld kunnen stoppen.

Zo een aanpak getuigt van twee maten en gewichten en is onaanvaardbaar. Het kan niet dat Havenbestuurders voor wat uiteindelijk een mop blijkt het ganse politie-apparaat kunnen mobiliseren terwijl anderzijds in Doel voor echte criminele feiten amper een vinger mag worden uitgestoken.

Blijkbaar hebben de brieven bij een aantal havenbonzen voor "lichte paniek" gezorgd. Doel 2020 heeft daar geen leedvermaak over. Niemand moet in familieverband onnodig verontrust worden. Maar het staat wel in groot contrast met al de ellende die deze mensen gedurende jaren hebben afgeroepen over de hoofden van de inwoners van Doel en de polder. Het verdrijven van mensen, onnodige en onaangekondigde afbraken, de vernietiging van waardevol erfgoed, uitdrijvingen, intimidatie, het bewust laten verloederen en vandaliseren van een dorp. Het is naar ons gevoel nog altijd iets anders dan briefjes met nep-cocaïne.