BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 28 maart 2018

Meerderheid van stemmen op Algemene Vergadering Polders Land van Waas vraagt schorsing dijkgraaf Theo De Roeck

Op de Algemene Vergadering van het Polderbestuur vandaag in Kieldrecht heeft de dijkgraaf Theo De Roeck een meerderheid van de stemmen tegen zich gekregen. Alles draaide om een agendapunt dat door tien ingelanden was ingediend (zie brief in bijlage). De Roeck had duidelijk gemobiliseerd om een meerderheid te halen en beschikte ook over heel wat volmachtstemmen. Maar een meerderheid stemde tegen de dijkgraaf. Het feit dat hij zich liet vertegenwoordigen door een advocaat die op zijn beurt weinig weerwerk kon bieden tegen de kritiek van ingelande Kris de Smit en onafhankelijk gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens deed de stemming gemakkelijk omslaan. De algemene vergadering vraagt nu aan het provinciebestuur - de bevoogdende overheid - de schorsing van de dijkgraaf.

De zaak van het polderbestuur kwam aan het rollen nadat op de vorige vergadering van de Polder Land van Waas goedkeuring gegeven was om ŗlle onroerende eigendommen van de Polder Land van Waas in de polders te verkopen aan het Vlaams Gewest. En dat zonder dat de aanwezigen zich daar bewust van waren - De verkoop omvatte ŗlles: gronden, polderwegen, dijken, afwateringsgrachten. En dat voor het ruime poldergebied rond Kieldrecht, Verrebroek en Doel.

De belofte tot verkoop paste volledig binnen de plannen van de Antwerpse havenuitbreiding. En dat terwijl door de ingelanden (alle eigenaars in de polder Land van Waas) met overgrote meerderheid van stemmen opdracht was gegeven aan het Polderbestuur om NIET mee te werken aan de vrijwillige verkoop ten behoeve van de Havenuitbreiding. Met de belofte tot verkoop stelde de dijkgraaf het voortbestaan van de Polder Land van Waas zťlf op het spel.

In een open brief deed voormalig bestuurslid Kris De Smit een oproep aan het bestuur om het belang van de polder te laten primeren en er alles aan te doen om de verkoop niet te laten doorgaan. De dijkgraaf kwam ook steeds meer in nauwe schoentjes omdat afgelopen maanden ook duidelijk werd dat de dijkgraaf de hand heeft in allerhande malversaties gaande van schriftvervalsing tot onrechtmatige verrijking.

Door de dijkgraaf werd voorbije weken alles uit de kast gehaald om zijn positie te handhaven. Tevergeefs.

Theo De Roeck was jarenlang een schakel in een verhaal van zelfverrijking en ons-kent-ons. Een bijzonder bruikbare figuur in de vernietigingspolitiek van Doel en polder. Met hem is een belangrijke "untouchable" van zijn voetstuk gevallen. Doel 2020 hoopt dat hiermee een bladzijde wordt omgedraaid en het Polderbestuur vanaf nu weer doet wat het moet doen: de belangen dienen van de polder en de mensen van de polder.