BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Wat kan u doen tegen de afbraakterreur?

Bel, e-mail of schrijf uw Vlaamse volksvertegenwoordiger

Wat zich momenteel in Doel afspeelt, gebeurt rechtstreeks op bevel van de Vlaamse regering.

De Vlaamse volksvertegenwoordiging kan deze bulldozerterreur tegen weerloze bewoners stoppen. Bel, e-mail of schrijf uw vertegenwoordigers in het Vlaams parlement en vertel hem/haar hoe de Vlaamse regering momenteel van het dorp Doel een soort oorlogszone aan het maken is. Dat de inwoners van Doel wel vogelvrij lijken. Dat dit een democratie onwaardig is. Dat die sloop tot niets dient. En dat alle meerderheidspartijen daar uiteindelijk op zullen afgerekend worden.

Vraag hem/haar om bezinning, en wijs hem/haar op op de noodzaak van dialoog en maatschappelijk debat i.p.v. bulldozergeweld zoals nu.

U kunt dit doen aan hand van de argumenten die u op deze site vindt, of u kunt zich inspireren op de brieven hieronder die verontruste Vlamingen ons toestuurden. Meer argumenten vind je in onze FAQ.

Alle e-mail adressen

De adressen van de hoofdrolspelers zijn:

  • Minister-president Kris Peeters (Vlaamse regering): kris.peeters@vlaanderen.be
  • Kabinetchef van minister-president Kris Peeters: raf.suys@vlaanderen.be
  • Burgemeester Marc Van de Vijver van Beveren, gemeente waaronder Doel valt: marc.van.de.vijver@beveren.be

Opgepast: als u mailt, zet dan geen grote hoeveelheid adressen in de adresregel. Verdeel liever uw adressen over meerdere mails (maximaal 20 adressen per bericht). Zoniet is de kans groot dat de mails geweigerd worden en onbesteld bij u terugkomen.Voorbeeldbrief 1

Beste... [naam],

Momenteel wordt er in Doel gepoogd om een hele reeks verwaarloosde, maar niet verkrotte woningen te slopen. Terwijl Doel nog steeds woongebied is. Terwijl er woningen te kort zijn in Vlaanderen. Maar vooral terwijl er nog geen beslissing over het Saeftinghedok getroffen is.

Er wordt nu een uniek dorp gesloopt en langzaamaan onleefbaar gemaakt. En misschien beslist een volgende Vlaamse regering dat ze de vele miljarden euro's voor het Saeftinghedok beter in andere sectoren van de economie kan investeren. Want almaar meer containers van schepen op vrachtwagens laden en dan mee de overvolle wegen opsturen, geeft niet het meest interessante economische resultaat.

Daarom vraag ik u, vertegenwoordiger van het volk, dus ook van de inwoners van Doel die willen blijven in hun dorp, om nu binnen de Vlaamse regering de sloop van Doel en het terroriseren van de bevolking te laten stoppen tot er een formele beslissing over een toekomstig dok is. Dat zou getuigen van goed en rechtvaardig bestuur.

Alvast dank.

[Naam en woonplaats]
Voorbeeldbrief 2

Beste... [naam],

Momenteel wordt er in Doel gepoogd om een hele reeks verwaarloosde, maar niet verkrotte woningen te slopen. Terwijl Doel nog steeds woongebied is. Terwijl er woningen te kort zijn in Vlaanderen. Maar vooral terwijl er nog geen beslissing over het Saeftinghedok getroffen is.

Er wordt nu een uniek dorp gesloopt en langzaamaan onleefbaar gemaakt. En misschien beslist een volgende Vlaamse regering dat ze de vele miljarden euro's voor het Saeftinghedok beter in andere sectoren van de economie kan investeren. Want almaar meer containers van schepen op vrachtwagens laden en dan de overvolle wegen opsturen, geeft niet het meest interessante economische resultaat.

Het kŠn toch niet dat Doel moet verdwijnen, terwijl er nog geen zekerheid is dat het Saeftinghedok er komt. Stel u voor dat men de bewoners verjaagt, het dorp met de grond gelijk zou maken en dat die troosteloze vlakte (de beste poldergrond van heel BelgiŽ!) daar zonder enige bestemming zou blijven liggen. Welke politieker wil daarvoor verantwoording afleggen en wie kan, met het hand op het hart, verklaren dat hij dit drama zomaar liet/laat gebeuren?.

Wij vragen uw inzet, als vertegenwoordiger van het volk, om te beletten dat er nog meer afbraakwerken zouden gebeuren, om nu binnen de Vlaamse regering de sloop van Doel en het terroriseren van de bevolking te laten stoppen, tot er een formele beslissing over een toekomstig dok is. Dat zou getuigen van goed en rechtvaardig bestuur.

De mensen van Doel vinden het in hun dorp nog altijd leefbaar en wie zijn wij om dat tegen te spreken?

Alvast dank voor uw engagement.

Vriendelijke groeten,

[Naam en woonplaats]
Voorbeeldbrief 3

Beste... [naam],

Deze brief schrijf ik uit bezorgdheid over de geplande aanleg van het Saeftinghedok en het dreigende verdwijnen van Doel en de omliggende polders.

Duurzame investeringen in Doel en de polders zorgen voor een grotere maatschappelijke meerwaarde dan de aanleg van het Saeftinghedok. Deze investeringen in Doel en de polders bieden ons extra woongelegenheid, zijn een enorme stimulans voor het toerisme en de lokale middenstand, herwaarderen ons erfgoed en verbeteren voor een stuk de mobiliteit in deze regio. De geplande investeringen in het Saeftinghedok zijn achterhaald, staan niet in verhouding tot de geringe werkgelegenheid die ze opleveren en geven ons bijkomende problemen op vlak van o.a. verkeer en infrastructuur.

Het Saeftinghedok is een containerdok, dit betekent concreet dat het vooral een containertrafiek genereert en dat het maar een geringe werkgelegenheid met zich meebrengt. Deze werkgelegenheid kan dan ook nog eens bedreigd worden door allerlei factoren waar we geen grip op hebben. Zo is er ten eerste de concurrentie van andere havens, ten tweede de automatiseringen die in de toekomst nog zullen gebeuren, ten derde economische crisissen die kunnen optreden en ten vierde het inzetten van vreemde arbeidskrachten, namelijk de matrozen van het betreffende schip die men veel minder moet betalen. De exploitatie van het dok biedt nauwelijks toegevoegde waarde voor onze economie, de containers worden meestal per vrachtwagen naar andere Europese landen verstuurd. Dit transport breng extra problemen met zich mee op vlak van verkeer, infrastructuur en fijn stof.

Indien de overheid en onze KMO's investeren in Doel en de polders dan levert dat een grotere maatschappelijke meerwaarde op. Er zijn de enorme mogelijkheden op het vlak van toerisme en verder is er nog ruimte voor winkels, horeca, scholen, landbouw en voor enkele KMO's. De jobs die deze zachte economie genereert kunnen niet bedreigd worden door automatisering, concurrentie in andere havens of door in elkaar stortende economieŽn aan de andere kant van de wereld.

In Doel en de polders is er naast ruimte voor KMO's ook nog ruimte voor woongelegenheid. De afgebroken en vervallen huizen kunnen heropgebouwd worden en vlakbij het centrum kan men, waarom niet, ťťn of enkele 'klimaatwijken' bouwen. Mensen die in de haven werken vinden hier ruime en betaalbare woningen. Een woonst vlak bij hun werk zal deze mensen alvast veel fileleed besparen. De overzet naar Lillo kan naast het toeristische aspect, eveneens bijdragen om het fileleed te beperken. Men kan via deze overzet makkelijk van de linker- naar de rechteroever van de Schelde en omgekeerd. Op het vlak van toerisme en erfgoed zijn de mogelijkheden enorm groot. De rust en de open ruimte van de polders en het historisch bijzonder rijke dorp Doel zijn voor de mensen van 't Stad en voor de zakenlui en de arbeiders van de haven dť ideale plaats om tot rust te komen en te genieten.

Ik hoop dat ook u inziet dat duurzame investeringen in Doel en de polders onze economie en onze gemeenschap op korte ťn op lange termijn veel meer te bieden hebben dan investeringen in een containerdok waarvan de economische rendabiliteit meer en meer betwist wordt.

Meer informatie over dit constructieve project voor Doel vindt u in de brochure Hub Doel-Lillo (te downloaden op www.doel2020.org).

Met vriendelijke groeten,

[Naam en woonplaats]