BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 15 januari 2016

Antwerps Havenbedrijf trekt zich niets aan van arrest Raad van State, noch van zijn beperkingen in bevoegdheid, noch van privé-eigendom

Doel 2020 wil dat vooronderzoeken in Beveren voor Saeftinghedok niet doorgaan.

Komende week wil het Antwerps Havenbedrijf in de Wase polders starten met een reeks vooronderzoeken in het kader van het Saeftinghedok. De werken passen in het voornemen van het Havenbedrijf Antwerpen om het Saeftinghedok te kunnen realiseren. De onderzoeken zijn uitbesteed en kosten in totaal meer dan 520.000 euro.

Echter, de Raad van State heeft de ganse Saeftinghezone in het GRUP geschorst. De kans is bovendien groot dat het GRUP bij een behandeling ten gronde ook effectief vernietigd wordt. Dat is dan finaal het einde van het Saeftinghedok.

Het zogenaamde vooronderzoek lijkt in die zin vooral bedoeld als provocatie. Maar met de brieven (pag. 1, pag. 2 en pag. 3) die het Antwerps Havenbedrijf ondertussen heeft rondgestuurd aan eigenaars, pachters, huurders en gebruikers in de Saeftinghezone (het geschorste gedeelte dus van het GRUP) worden de belaagde bewoners weeral onder druk gezet. Daarin staat dat de aannemers van het Havenbedrijf vanaf januari 2016 voorbereidende grondonderzoeken voor de Saeftinghezone zullen doen op percelen van bewoners. In de brieven wordt de indruk gewekt dat de aannemers in opdracht van het Havenbedrijf vrij zijn om privé-eigendommen te betreden en werken uit te voeren. Bijkomend wordt toegegeven dat de geplande werkzaamheden schade zullen veroorzaken. Wie geen aannemers op zijn grond wil moet dat zelf voorafgaand melden...

Niet alleen is het GRUP geschorst en is bijgevolg de aanleg van het Saeftinghedok niet mogelijk, bovendien bezit het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen géén enkele bevoegdheid van overheidswege in de Oost-Vlaamse polders.

Het is waarschijnlijk vrij uniek in de annalen dat een instantie zich op deze manier opstelt tegenover een arrest van de Raad van State. De rechtsstaat is er nochtans voor iedereen. Ook voor 'the port of Antwerp'. Doel 2020 zal de komende dagen alle inwoners op gepaste wijze informeren. Wij zullen hen aanraden géén toegang te verlenen aan de aannemers of vertegenwoordigers van het Havenbedrijf. We zullen ook de aannemers hiervan in kennis stellen. Tevens vragen wij aan de gemeente Beveren en het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen dat zij tegenover de stad Antwerpen duidelijk maken waar de grenzen van hun bevoegdheid liggen.

Overigens blijven wij van mening dat er in het Waasland geen plaats meer is voor 'het grootste dok ter wereld'. Dat soort plannen zijn plannen uit het verleden. Niet voor de toekomst.