BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling De Derde Generatie, 11 november 2015

Fakkeltocht 2015 was een succes

Dinsdagavond 10 november hebben 150 aanwezigen deelgenomen aan een fakkeltocht georganiseerd door De Derde Generatie. De succesvolle eerste editie van vorig jaar heeft De Derde Generatie doen besluiten van de fakkeltocht een jaarlijks evenement te maken. Ditmaal vertrok de fakkeltocht aan het PolderMAS in Ouden Doel en leidde langsheen de historisch waardevolle Zoetenbermdijk. Na de wandeling kon men terecht in het PolderMAS voor jenever, gebak en warme chocomelk. Het was een gezellige avond met een geslaagde opkomst.De fakkeltocht symboliseert de strijdbaarheid van de bewoners in Doel, de polders en de gehuchten die moeten verdwijnen voor de Antwerpse haven en natuurcompensaties. Deze streek komt steeds verder onder druk te staan. In Doel, Ouden Doel en Rapenburg is men de voorbije weken gestart met het slopen van een aantal leegstaande woningen. Maar ondanks alles weigeren de bewoners zich gewonnen te geven. Deze standvastigheid kon men ook aanvoelen onder de deelnemers - zowel mensen van het gebied als daarbuiten.

Op YouTube staat ook een videoverslag van de fakkeltocht gemaakt door een deelnemer: