BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling De Derde Generatie, 12 oktober 2015

Derde Generatie protesteert tegen sloop van woningen in Kieldrecht buiten GRUP-gebied

De jongeren van de Derde Generatie reageren verontwaardigd op de voorgenomen sloop van een huis in de Oud Arenberg in Kieldrecht door de administratie Waterwegen en Zeekanaal. Het huis gelegen te Oud Arenberg 65 ligt buiten het GRUP-gebied. Het is al jarenlang eigendom van de Vlaamse overheid en werd nog tot voor enkele maanden bewoond.

Om de sloop te rechtvaardigen schrijft MOW dat de woning en stallingen "volgens het gewestplan gelegen zijn in havenuitbreidingsgebied". Dat klopt echter niet. Oud Arenberg 65 wordt aangeduid als 'Poldergebied' (Het poldergebied is bestemd voor beroepslandbouw. Natuurbehoud en landschapszorg, recreatief medegebruik en waterbeheersing zijn ondergeschikte functies). Het gewestplan van 1978 is er niet meer van kracht.

Er word ook gesproken over problemen van stabiliteit en verrot buitenschrijnwerk. Die gebreken zijn sterk overtrokken en niet van aard om een afbraak te verrechtvaardigen. Het huis werd tot voor enkele maanden door MOW nog goed genoeg bevonden om verhuurd te worden! De slechte staat van stallingen is geen reden om gelijk een aanvraag te doen om ook het huis af te breken .

In deze zin mag nog vermeld dat het huis vlak ernaast, Oud Arenberg nr 63 enkele maanden geleden op de private markt werd verkocht voor méér dan 200.000 euro terwijl het in véél slechtere staat verkeerde. Vraag is dan ook welke bedoeling er schuilgaat achter de voorgenomen afbraak van nummer 65. Waarom deze kapitaalsvernietiging? Waarom ook buiten het GRUP-gebied een afbraakpolitiek? Het is alleszins niet de eerste keer dat er woningen van de Vlaamse overheid worden gesloopt buiten GRUP-gebied. Eerder gebeurde dat ook al op de Pillendijk in Kieldrecht. Bestaat er een verborgen agenda om op termijn nog verdere havenuitbreiding mogelijk te maken en probeert men voorafgaand zoveel als mogelijk te vernietigen? Of schuilen hier andere bedoelingen achter?

Aangezien het huis buiten het GRUP afbakening Haven van Antwerpen valt is er geen enkel argument dat een sloop rechtvaardigt. In de plaats van een zinloze afbraak kan de administratie Waterwegen en Zeekanaal het huis te koop aanbieden op de private markt. Of zij kan het zelf opknappen en opnieuw ter beschikking stellen van geïnteresseerde huurders. Gezien de nood aan betaalbare woonsten voor jonge mensen in het poldergebied is afbraak de slechtst mogelijke optie. En onaanvaardbaar. Als de gemeente Beveren positief advies geeft voor deze sloop zullen de jongeren van de Derde Generatie de sloop juridisch betwisten.