BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 1 oktober 2015

Sloop in Doel vandaag gestart

Voor Doel 2020 is MLSO verantwoordelijk voor bijkomende overlast door ongepaste aankondiginspolitiek

Vandaag is de Maatschappij Linkerscheldeoever gestart met de sloop van enkele huizen in Doel. In tegenstelling met wat eerder werd aangekondigd betreft het geen clusters in het centrum van het dorp maar enkele panden aan de rand van het dorp. Of de MLSO nog meer slopen juridisch rond krijgt valt nog te bezien.

Maar de manier waarop de MLSO rond dit soort van afbraakwerken een echte aankondigingspolitiek voert zorg voor toenemende ergernis bij bewoners en actiecomitťs. Vooral omdat dit soort van aankondigingen ook telkens ongewenste gasten aantrekt naar het Scheldedorp. Met alle bekende gevolgen vandien. Is het dŗt wat de MLSO wil? Volgens de MLSO is de sloop bedoelt 'om zo meer open ruimte en open zicht te creŽeren en sluikstorten en vandalisme tegen te gaan, om op die manier de leefbaarheid van Doel-centrum te bevorderen.' Voorbije jaren hebben de bewoners van Doel in verschillende gesprekken met de MLSO aangedrongen op effectieve maatregelen die de veiligheid ten goede kunnen komen: een effectieve afsluiting van openstaande woningen i.p.v. wat getimmer met houten plaatjes, minstens om de twee weken de gevandaliseerde huizen afsluiten i.p.v. om de drie maanden, huizen vrijgeven voor bewoning om meer sociale controle te creŽren, verwijderen van gevaarlijke glasscherven in uitgegooide ramen, verwijderen van glasscherven op straat, waarschuwingsborden die duidelijk maken dat Doel nog altijd een bewoond dorp is, nacht- en weekeindpermanentie. Daar is zo goed als niets van in huis gekomen. In de plaats krijgen we perscommuniquťs die heel de wereld laten weten dat de afbraak van Doel nu wel echt gestart is. Het is dan ook niet verbazend dat men zich deze dagen van heinde en verre naar Doel haast om nog wat vertier te vinden in het dorp dat toch weg moet. Met dank dus aan de MLSO die daarmee opnieuw een belangrijke bijdrage levert aan het terroriseren van de inwoners van Doel. Beseffen de mensen bij de MLSO die ver weg van Doel hun persmededelingen opstellen eigenlijk wel met wat ze bezig zijn?

Andere vaststelling: Vandaag was er politiepermanentie in Doel. Om... de MLSO en afbraakfirma Smet te beschermen tegen gebeurlijke manifestanten. Daarmee is ook op dat vlak duidelijkheid geschapen. In weekeindes als Doel overspoeld wordt door honderden, soms duizenden, ramptoeristen en de bewoners 's nachts systematisch geteisterd worden door vandalen is er 'geen financiŽle ruimte' voor enige vorm van politiepermanentie. Maar om de bewoners van het dorp zelf ver weg te houden van de afbraakfirma die enkele huizen sloopt kan men zonder probleem een ganse dag politie ter beschikking stellen.