BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Erfgoedgemeenschap Doel en Polder, 19 september 2015

Deurganckdoksluis: een sluis mét een naam

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en havenschepen Marc Van Peel zullen zondag op de Havendag het startschot geven voor een campagne die een nieuwe naam moet bezorgen aan de Deurganckdoksluis. Voor de EGD&P is daar geen enkele valabele reden toe. De Deurganckdoksluis heeft namelijk al een naam.

In het verleden kwam het steeds toe aan de gemeente Beveren, de cultuurraad van Beveren, de Hertogelijke Kring Land van Beveren om nieuwe namen binnen de Waaslandhaven vast te leggen. Dat zijn om voor de hand liggende redenen steeds namen die verwijzen naar de streek en zijn geschiedenis. Dat het Antwerps Havenbestuur dit zonder meer negeert getuigt niet alleen van een gebrek aan respect voor de streek. Op deze manier lijkt het er sterk op dat het Havenbedrijf niet alleen de streek wil laten verdwijnen maar ook alles wat daar aan herinnert.

Een eerdere poging om het Deurganckdok om te dopen tot het Albert II-dok draaide eerder op een sisser uit.De EGD&P vraagt het Antwerps Havenbedrijf geen nodeloze controverse te zoeken met het Waasland en het nodige respect op te brengen voor de geschiedenis van de streek. De EGD&P roept de gemeente Beveren dan ook op om hierin zijn verantwoordelijkheid op te nemen en duidelijk te scheppen tegenover havenschepen Van Peel en minister Ben Weyts.