BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 17 september 2015

MLSO hanteert drogredenen om sloop in Doel te motiveren

Uit een persmededeling die de Maatschappij Linkerscheldeoever vandaag rondstuurde wordt meegedeeld dat op 1 oktober van start wordt gegaan met de afbraak van de eerste 2 clusters gebouwen in Doel-centrum. Dat de Maatschappij dit aankondigt als ingrepen om de leefbaarheid in Doel centrum bevorderen is werkelijk de schaamte voorbij. Slopen als "de meest effectieve manier om de leefbaarheid in Doel-centrum te bevorderen". Inderdaad, als alles en iedereen weg zijn en de MLSO geen enkele verantwoordelijkheid meer heeft zal Doel weer leefbaar zijn...

Om ťťn en ander in juist perspectief te plaatsen vindt u hieronder de correspondentie van voorbije weken tussen de MLSO en een afvaardiging van de bewoners van Doel. De bewoners werden bij mail uitgenodigd om ingelicht te worden op... 23 of 30 september. In antwoord daarop herinnerden de bewoners de MLSO aan de afspraken die eerder zijn gemaakt en waar zo goed als niets van is terecht gekomen. Zolang van de afspraken geen werk is gemaakt vinden zij verder gesprek zinloos. Ivm. eventuele slopen suggereerden zij om alle bewoners ivm. hiermee schriftelijk in te lichten. Dat laatste gebeurde pas vandaag. Simultaan met de verspreiding van de persmededeling.

De MLSO werd eerder door de rechtbank opgedragen om de huizen in Doel die in haar bezit zijn wind en regendicht te maken. Wat dat voor de MLSO betekent kan iedereen komen vaststellen in Doel. Flinterdunne platen voor deuren. Uitgegooide ramen die langs de binnenkant worden dichtgetimmerd terwijl de glasscherven aan de buitenkant blijven zitten. Dakvensters die overal opstaan... En nu gaat men dus afbreken zodat er meer veiligheid en sociale controle kan komen...

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat de verschillende overheden tegen verhoogde snelheid een onomkeerbare toestand willen creŽren en het dorp Doel en de polder finaal willen vernietigen. Dat dit gebeurt op een moment dat er opnieuw verhoogde belangstelling komt voor de historische en landschappelijke waarde van het dorp en de polder kan moeilijk als toeval beschouwd worden.

From: Denis Malcorps
To: Nancy Vandersnickt (maatschappijlso), Marina Apers, Myriam Rijssens
CC: Boudewijn Vlegels
Subject: RE: Informatievergadering toekomstige slopen
Date: Mon, 14 Sep 2015 18:10:28 +0000

Geachte,

Wij hebben uw uitnodiging goed ontvangen. Spijtig genoeg moeten wij constateren dat de afspraken die zijn gemaakt in het vorige gesprek onvoldoende zijn uitgevoerd. Wij verwijzen naar de concrete afspraken onderaan dit bericht zoals vastgelegd in het verslag van vorig gesprek, en de stand van zaken met betrekking tot elke afspraak. Met name de meest belangrijke maatregelen (beter en regelmatiger afsluiten van woningen; verwijderen van loszittend glas) die wij reeds meermaals met aandrang hebben gevraagd en die weinig meer betreffen dan goed nabuurschap, zijn niet uitgevoerd in het voorbije half jaar. Wij wachten bovendien nog steeds op de uitvoering van de beslissingen om een private veiligheidsfirma in te zetten, als de inrichting van twee transitwoningen.

Een gesprek is enkel zinvol indien de afspraken worden nagekomen. Dit was reeds de opmerking bij de start van het vorige gesprek. Het is tijdverspilling om telkens opnieuw dezelfde maatregelen te moeten vragen. Daarom gaan wij niet in op uw uitnodiging tot gesprek zolang deze maatregelen niet worden genomen.

Over de sloopwerken kunnen wij kort zijn: wij gaan niet akkoord met de geplande sloopwerken. De informatie die u wenst te verstrekken met betrekking tot de sloopwerken kan u best schriftelijk aan alle bewoners in de dorpskern meedelen.

Hoogachtend,

Denis Malcorps
Marina Apers
Myriam Rijssens

Concrete afspraken van de vergadering op 18/03/2015:
- Plaatsing van ontradingsborden aan de kerk en overzet: uitgevoerd
- Glas verwijderen van kapotte ramen zowel op beneden- als op bovenverdiepingen: niet uitgevoerd
- Opruimen van glasscherven op de grond: uitgevoerd, maar dit heeft maanden geduurd
- Afsluiten van garagepoorten die los zijn: niet uitgevoerd
- Huizen frequenter en beter afsluiten. Ook aan de achterzijde (in samenspraak met firma Smet): niet uitgevoerd
- Inzet van een private bewakingsfirma onderzoeken: onderzoek uitgevoerd, maar de inzet laat op zich wachten
- Testen van afsluiten woningen door middel van toemetsen: uitgevoerd, maar de woningen zijn nog steeds toegankelijk langs de achterzijde waardoor het toemetsen geen zin heeft.

Van: Nancy Vandersnickt (maatschappijlso)
Verzonden: maandag 7 september 2015 11:54
Aan: Denis Malcorps, Marina Apers, Myriam Rijssens
CC: Boudewijn Vlegels
Onderwerp: Informatievergadering toekomstige slopen

Beste,

Voorzitter en directeur van MLSO nodigen u uit voor een informatievergadering inzake de toekomstige sloopclusters in Doel. We stellen voor op woensdag 23 of 30 september 2015 te 11h00 deze vergadering te laten plaatsvinden in onze kantoren te Kallo. Kunt u ons mededelen welke van de 2 data uw voorkeur wegdragen.

Met Vriendelijke Groeten,

Maatschappij Linkerscheldeoever
Sint-Paulusplein 27
B-9120 Kallo
Tel: 03/766 41 89
Fax: 03/776 79 13