BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling van de verenigde actiegroepen voor Doel, 24 augustus 2009

30 augustus: Verenigde actiegroepen lanceren actie voor 'spreekrecht voor Doel'

Aanstaande zondag 30 augustus, op de voorlaatste dag van het woonrecht, lanceren de verenigde actiegroepen Doel een nieuwe campagne om spreekrecht voor Doel in het parlement te verkrijgen. Tegelijkertijd komen een aantal kunstenaars met nieuwe werken en initiatieven hun solidariteit met het dorp betuigen.

Programma

Zondag 30 augustus op de kade van de jachthaven te Doel

Aanvang 15 uur

Verwelkoming door Frie Lauwers namens de bewoners
Speech door Frank De Vos, DorpsDichterDoel, namens KunstDoel vzw
Speech door Wim Van Hees, voorzitter Ademloos vzw, namens de verenigde actiegroepen
Twee minuten spreektijd per politieke partij die Doel "het spreken waard" vindt
Uitrollen en bevestiging van 50-meter-lang spandoek op de Scheldedijk door KunstKater collectief uit Lier
Doop "Mayday...Mayday...Mayday... voor Doel" zeilboot van waterkunstenares Brigitte Strick
Bezoek consulaat Culturele Vrijhaven Ruigoord (Amsterdam) in Doel
Inhuldiging beeld "De Visser" van René Frik en Maarten Donders, ter vervanging van het originele beeld dat dit voorjaar voorbarig ontmanteld werd door de huisvestingsmaatschappij

Heel de namiddag: muziek door verschillende bands; nomadische "Mobile Artistique Théatrale" keuken