BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Vlaams Belang Beveren, 31 juli 2015

Saeftinghedok moet er komen!

Op woensdag 29 juli 2015 liep het grootste containerschip van de rederij MSC het Deurganckdok binnen. Hierbij was ook Bart De Wever aanwezig, die doodleuk verkondigde dat Doel en de Polders en de gehuchten maar moeten verdwijnen voor de realisatie van het Saeftinghedok!

Hiermee verkondigt de burgemeester van Antwerpen dat er met de inwoners van het Waasland geen rekening moet gehouden worden. Hij zadelt ons allemaal op met een immens verkeersprobleem, waarbij alle verkeer in en om de Waaslandhaven zal stilvallen door gebrek aan de nodige ontsluitingen van de Waaslandhaven.

Wanneer het Deurganckdok volledig operationeel zal zijn, betekent dit dat er om de 4 seconden een vrachtwagen van de terminal zal rijden. Dit betekent, met de huidige infrastructuur, ťťn grote file richting Antwerpen. Hetgeen door dhr. Huts ook al is gezegd, en door meerdere studies is aangetoond, blijkt dus voor dhr. De Wever van geen tel. Dat hierbij het bestuursakkoord van de meerderheidspartijen van het Beverse gemeentebestuur volledig van tafel wordt geveegd, is voor dhr. De Wever een normale zaak. Qua arrogantie voor de Beverse bevolking kan dit tellen!

Dat door de uitbreiding van de haven op Linkeroever er ook geen extra tewerkstelling wordt gecreŽerd "ze wordt enkel van Rechteroever naar Linkeroever verplaatst", is ook een feit. Voor de verkiezingen beloofden zowel CD&V- als NV-A Beveren dat ze geen voorstander waren voor een tweede bijkomende getijdedok. Blijkbaar worden beide partijen door hun collega's op de Rechteroever in deze niet gevolgd en dienen zij nu hun verkiezingsbeloften in te slikken! Hoe geloofwaardig zijn de lokale mandatarissen van CD&V en NV-A nog?

Wat het standpunt van Vlaams Belang ter zake betreft: ons standpunt is nog steeds hetzelfde als in 2000. Doel en omstreken moeten blijven bestaan als volwaardig woondorp en Polders, tot de noodzaak van een 2de getijdedok is bewezen. Dit niet door enkele standpunten van megalomane personen als de havenschepen van Antwerpen en het havenbestuur maar door studies betreffende economische noodzaak en een degelijk MER rapport.

Zoals de toestand nu is inzake mobiliteit is het volstrekt zinloos om een 2de getijdedok aan te leggen. Alle verkeer zou hopeloos stilvallen. Vlaams Belang Beveren zal blijven ijveren voor het behoud van Doel en omstreken, want voor ons is landbouw ook natuur, en moet niet alles wijken voor het geldgewin van enkelen.

Vlaams Belang Beveren