BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Groen-SP.A Beveren, 3 augustus 2015

Groen-sp.a steunt Scheldewijding in kritiek sluiting ontmoetingscentrum Doel

Gemeentebestuur meet met twee maten en gewichten

Groen-sp.a Beveren vernam de afgelopen week dat het college heeft beslist om het ontmoetingscentrum in Doel te sluiten. "De timing van deze beslissing is hoogst ongelukkig exact een week voor de Scheldewijdingsfeesten. Maar wat erger is: het gemeentebestuur meet met twee maten en twee gewichten", stelt fractieleidster Kristien Hulstaert.

De timing van deze beslissing is hoogst ongelukkig te noemen. Organisatoren een week voor hun evenement confronteren met een dergelijke beslissing is onfatsoenlijk. Deze beslissing had veel eerder kunnen genomen worden. De kerk als aangeboden alternatief blijkt onhaalbaar. Er is immers nog een dienst om 11h. De kerk nadien nog inrichten als tentoonstellingsruimte is praktisch niet werkbaar.

Het gemeentebestuur van Beveren stelt dat de kosten te hoog oplopen. Het verwijst ook naar "180 gepresteerde uren door de eigen technische dienst". Dat is fijn om te weten, maar wordt nergens anders gebruikt in de argumentatie om werken al dan niet verder uit te voeren aan gemeentelijk patrimonium. Het college besliste zo enkele weken eerder, op 6 juli, een bezettingsovereenkomst voor het parochiaal centrum Sabot in Melsele verder af te sluiten. Dat gebouw gaat een van de komende jaren tegen de vlakte om plaats te maken voor een sociaal project van het OCMW. Het weerhoudt het college er niet van om "mits de kosten minimaal worden gehouden" tot herstel over te gaan "in overleg met de technische dienst gebouwen". Geen sprake van gepresteerde uren.

De minimumkost van 20.000 euro voor herstellingswerken aan het ontmoetingscentrum in Doel lijkt veel geld. Terecht dat dit dus in vraag wordt gesteld. Toch wordt dit niet gedaan voor andere gebouwen en evenementen. De Scheldewijdingsfeesten lokten de voorbije jaren telkens 20.000 bezoekers. Dat is dus 1 euro per bezoeker.

"De gepresteerde uren van de diensten worden voor andere gebouwen en evenementen niet op dergelijke manier in de weegschaal gelegd. Het college meet dus met twee maten en twee gewichten", concludeert Kristien Hulstaert. "Dit gaat om een evenement dat bij mooi weer tienduizenden bezoekers trekt. De gemeente zou beter wat meewerken".

Enige verdedigers van Doel

Groen-sp.a Beveren stelt vast dat ze stilaan de enige verdedigers van het behoud van Doel en de poldergehuchten rond Doel worden. Groen en sp.a waren de enigen die kritiek lieten horen in de gemeenteraad, het Antwerpse Havenbedrijf en de MLSO (Maatschappij Linkerscheldeoever) rond de ontwikkeling van de Saefinghezone en de bouw van een nieuw containerdok. "Dit plan vernietigt 1.500 hectare landbouwgrond, veroorzaakt nog meer mobiliteitsproblemen en heeft een nefaste invloed op de lucht Ėen leefkwaliteit van de hele regio", vat Hulstaert samen.

Groen-sp.a Beveren roept iedereen op om naar de Scheldewijdingsfeesten te gaan. Het zal zelf met een delegatie aanwezig zijn. We willen hiermee duidelijk aangeven dat we nog steeds achter het behoud van het dorp en zijn gehuchten staan.