BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling gemeenteraadslid Marine Aspers, 29 juli 2015

Gemeente Beveren weigert 10 dagen voor Scheldewijding gebruik gemeentelijk ontmoetingscentrum in Doel en dat ondanks eerdere beloften

Gisteren tijdens de gemeenteraad van Beveren werd meegedeeld dat dit jaar het gemeentelijk Ontmoetingscentrum van Doel (voormalig klooster) niet ter beschikking wordt gesteld tijdens de Scheldewijding en Doelse Feesten op 9 augustus a.s. En dat in tegenstelling met de eerdere belofte van de verantwoordelijke schepen van cultuur Johan Smet. Het college verstopt zich hiervoor achter te hoge kosten en zgn. onveiligheid.

Dat is vreemd want in een antwoord op mijn brieven hierover antwoordde schepen Johan Smet op 4 juni "Na overleg lijkt het ons logisch ter gelegenheid van de Scheldewijding het OC toegankelijk te maken.

Wel te verstaan via de hoofdingang, de zaal(kapel) li.
" Het gaat dus voor alle duidelijkheid over het gebruik van een deel van het OC. En zelfs dat blijkt plots niet meer mogelijk.

De briefwisseling hieronder geeft een duidelijk beeld van hoe ik als gemeenteraadslid van Doel en medeverantwoordelijke van de WG Scheldewijding werkelijk gedurende maanden aan het lijntje ben gehouden door het college. Ik vind die houding tegenover de zwakste gemeenschap van de gemeente Beveren gewoon onthutsend. Ik vind het ook respectloos tegenover de mensen die in bijzonder moeilijke omstandigheden gedurende maanden in de weer zijn om van de Scheldewijding in Doel een waardig feest proberen te maken.

Kan men zich voorstellen dat er ergens in Beveren één feestcomité in zijn organisatie op dezelfde manier wordt behandeld?!

Los hiervan heeft de gemeente Beveren – als gevolg van haar erfpachtcontract met de kerkfabriek – de verplichting om het voormalig klooster van Doel te onderhouden. Dat doet het college dus niet. En daarmee pleegt het contractbreuk. Er wordt wel telkens gesproken over de grote kosten die al aan het gebouw gemaakt zijn maar ondanks mijn herhaalde vragen heb ik daar nog altijd geen overzicht van gezien. Van die gemaakte kosten valt trouwens ook niets te merken. Van de kapot gegooide ramen is de afgelopen maanden NIETS hersteld. (zie ook correspondentie hieronder)

Het voormalig klooster van Doel staat ook op de inventaris van het onroerend erfgoed en heeft ook grote emotionele en historische waarde omdat er tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse kinderen zaten ondergedoken. De dochter van een van de ondergedoken kinderen wil er zelfs een herdenkingsplakket laten aanbrengen.

Het gebouw is veruit het enige gebouw dat nog onder de verantwoordelijkheid staat van het gemeentebestuur van Beveren. Dat Beveren dit zo laat verloederen – en zo mee doet aan de verrottingspolitiek - is niet alleen in tegenstelling met het bestuursakkoord, het is een echte schande.

Ik hoop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Mvg.
Marina Apers, gemeenteraadslid Doel